Login

Plan van aanpak Beter aanbesteden is er; nu doorpakken!!

Plan van aanpak Beter aanbesteden is er; nu doorpakken!!

Feb 19, 2018 by.  MKB INFRA

CUMELA Nederland en MKB INFRA vinden dat met de aanbieding van de ActieAgenda Beter Aanbesteden aan staatssecretaris Mona Keijzer van Economische...

Marktdag Aanbesteden Werken Twente interessant voor onze leden

Marktdag Aanbesteden Werken Twente interessant voor onze leden

Feb 06, 2018 by.  MKB INFRA

Zoals al eerder aangekondigd vindt op 22 februari 2018 in Almelo de Marktdag Aanbesteden Werken Twente plaats. Om velerlei redenen interessant voor...

MKB INFRA werkt mee aan project professionalisering graven infrasector

MKB INFRA werkt mee aan project professionalisering graven infrasector

Jan 26, 2018 by.  MKB INFRA

MKB INFRA heeft toegezegd actief bij te dragen aan het project 'living lab' professioneel graven in Harderwijk.

EIB: 55.000 nieuwe arbeidskrachten nodig in de bouw

EIB: 55.000 nieuwe arbeidskrachten nodig in de bouw

Dec 20, 2017 by.  MKB INFRA

In de periode 2018-2022 zijn 55.000 nieuwe arbeidskrachten nodig in de uitvoerende bouw. Het zwaartepunt van de vraag ligt in de komende twee jaar,...

MKB INFRA in het nieuw

MKB INFRA in het nieuw

Dec 12, 2017 by.  Secretariaat MKB INFRA

Op 13 december 2017 heeft de Vereniging van Infrastructuurbedrijven MKB INFRA haar najaarsledenvergadering gehouden. In die vergadering hebben de...

MKB-aannemers sluiten open convenant met gemeente Amsterdam

MKB-aannemers sluiten open convenant met gemeente Amsterdam

Dec 11, 2017 by.  Secretariaat MKB INFRA

MKB INFRA mede-ondertekenaar convenant gemeente amsterdam dat leidt tot 30% kostenbesparing op infrawerken door betere samenwerking. Een groot deel...

Aanbesteding van de bouw van een fietsbrug in Belgisch Limburg

Aanbesteding van de bouw van een fietsbrug in Belgisch Limburg

Dec 10, 2017 by.  Secretariaat MKB INFRA

Het project Fietsen Door De Bomen is gelegen in het bos van Bosland te Hechtel-Eksel en bestaat uit enerzijds een fietsbrug van ongeveer 552 m lang...

Uitnodiging Marktmiddag waterschappen Noord Nederland op 18 januari 2018

Uitnodiging Marktmiddag waterschappen Noord Nederland op 18 januari 2018

Dec 10, 2017 by.  Secretariaat MKB INFRA

Waterschap Noorderzijlvest, Wetterskip Fryslân en Waterschap Hunze en Aa’s nodigende leden van brancheorganisaties in de bouw en infra, waaronder...

MKB INFRA vraagt nominaties voor Aanbestedingsaward 2019

MKB INFRA vraagt nominaties voor Aanbestedingsaward 2019

Dec 09, 2017 by.  Secretariaat MKB INFRA

In een vroeg stadium worden leden in de gelegenheid gesteld om aanbestedende instanties voor te dragen voor de MKB INFRA AanbestedingsAward 2019. De...

Jong MKB INFRA bereidt excursie 2018 voor

Jong MKB INFRA bereidt excursie 2018 voor

Dec 08, 2017 by.  Secretariaat MKB INFRA

Rob Konijn: voorzitter jong MKB INFRAJong MKB INFRA is een actieve club en de befaamde halfjaarlijkse excursies worden altijd goed bezocht. De...

Pagina 8 van 10

MKB INFRA behartigt de belangen van kleine en middelgrote aannemingsbedrijven werkzaam in de grond- en waterbouw, wegenbouw, civiele techniek, cultuurtechniek, bronbemaling, kunstwerken en geleidings- en markeerwerken. Korte lijnen binnen de vereniging zorgen voor uw rechtstreekse invloed.  

De Smalle Zijde 20a
3903 LP Veenendaal

Postbus 1085
3900 BB Veenendaal

0318 - 54 49 05