brochure mkb infra

 • Economische waarde: De vereniging stelt zich ten doel om de MKB INFRA-bedrijven hun belangrijke economische waarde voor de samenleving ook in de toekomst te laten waarmaken.
 • Nationaal en lokaal: De vereniging behartigt op nationaal en lokaal niveau de belangen van haar leden bij de politiek, overheden, ondernemersverenigingen en de diverse organisaties die zich bezig houden met de onderwerpen die de leden van MKB INFRA raken.
 • Regelgeving: De vereniging is betrokken bij de ontwikkeling van wetten en regelingen die de bouwbranche in het algemeen en die van de infrastructuur in het bijzonder raken.
 • Professioneel: De vereniging wil op praktische wijze bijdragen aan de professionaliteit van haar leden op het gebied van bedrijfvoering en maatschappelijk verantwoord ondernemen, waarmee ook wordt bijgedragen aan de ontwikkeling van de bouw- en infrasector.
 • Actuele informatie: De vereniging biedt haar leden service door informatie te verstrekken over onderwerpen die de bedrijfsvoering raken.

Download hier de   pdf digitale versie van de brochure (1.99 MB)

MKB INFRA staat voor:

 • Uniforme, transparante aanbestedingsprocedures
 • Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen
 • Groter marktaandeel mkb in gww-sector
 • Constructieve samenwerking opdrachtgever – opdrachtnemer
 • Behoud vakmanschap
 • Meer invloed op arbeidsvoorwaarden / CAO’s 

MKB INFRA behartigt de belangen van kleine en middelgrote aannemingsbedrijven werkzaam in de grond- en waterbouw, wegenbouw, civiele techniek, cultuurtechniek, bronbemaling, kunstwerken en geleidings- en markeerwerken. Korte lijnen binnen de vereniging zorgen voor uw rechtstreekse invloed.  

De Smalle Zijde 20a
3903 LP Veenendaal

Postbus 1085
3900 BB Veenendaal

0318 - 54 49 05