Welkom bij MKB INFRA

MKB INFRA is dé vereniging van mkb-bedrijven in de infrasector. Opgericht door ondernemers voor ondernemers. MKB INFRA behartigt de belangen van kleine en middelgrote aannemingsbedrijven werkzaam in de grond-, water- en wegenbouw in de ruimste zin van het woord. Het lidmaatschap staat open voor alle bedrijven (aannemers, ingenieursbureaus en leveranciers) die niet beursgenoteerd zijn.

Lees meer

Mijn Omgeving

Login of registreer voor meer handige functies en documenten voor MKB INFRA bedrijven:
 

 

Laatste Nieuws

  • Jul 08, 2024 07.37 PM

    Door: Herma van den Pol   De Groene Koers, waar ook MKB INFRA aan meedoet, presenteert de Richtlijn Veilige Inzet Elektrisch Materieel. Een middel wat gaat helpen om elektrisch materieel veilig in te zetten op de bouwplaats. Aan bod kom...

  • May 22, 2024 09.45 AM

    Er is een gedenkwaardig moment in de geschiedenis van MKB INFRA aangebroken. Met uw instemming hebben verkenningen plaatsgevonden over een mogelijke fusie met Cumela Nederland. Die verkenningen zijn inmiddels op het punt dat Cumela en uw bestuur, ...

  • Apr 04, 2024 03.09 PM

    Na het zoveelste veiligheidsincident bij werk op de vluchtstrook is een werkgroepje van gespecialiseerde aannemers (bebording, verkeersmaatregelen, onderhoud) gevormd om in overleg met Rijkswaterstaat te komen tot effectieve maatregelen om het aan...

Meer Nieuws
Uniforme
transparantie aanbestedings-procedures; tegengaan clusteren
MKB INFRA convenanten zorgen voor betere samenwerking
Duurzame inzetbaarheid Vernieuwing cao Instroom-campagne

Focusonderwerpen van MKB INFRA

Nov 25, 2020 by. MKBINFRA

Vanaf heden is de Handreiking Tool voor bepaling gunningscriteria (v/h ‘De EMVI-tool’) beschikbaar. Deze handreiking is tot stand gekomen in na...

Feb 06, 2020 by. MKB INFRA

Hervorming van de huidige betalingsregeling in de infra. Een werkgroep van de commissie aanbestedingen van MKB INFRA heeft de pilots met een dri...

Feb 07, 2018 by. MKB INFRA

In de sectoren gww en groen wordt veel aanbesteed. Niet alleen de complexe aanbestedingswet- en regelgeving, maar ook het gebruik van branchespecif...

Dec 07, 2017 by. Secretariaat MKB INFRA

Wat is C5P? Graafketen Nederland Crow 500-Proof. Er wordt wat afgegraven in Nederland. Regelmatig gaat het daarbij mis, met als gevolg: schade aan...

MKB INFRA behartigt de belangen van kleine en middelgrote aannemingsbedrijven werkzaam in de grond- en waterbouw, wegenbouw, civiele techniek, cultuurtechniek, bronbemaling, kunstwerken en geleidings- en markeerwerken. Korte lijnen binnen de vereniging zorgen voor uw rechtstreekse invloed.  

De Smalle Zijde 20a
3903 LP Veenendaal

Postbus 1085
3900 BB Veenendaal

0318 - 54 49 05