Werk aan de dijken MKB INFRA is dé brancheorganisatie van mkb-bedrijven in de infrasector. Opgericht door ondernemers vóór ondernemers. MKB INFRA behartigt de belangen van kleine en middelgrote aannemingsbedrijven werkzaam in de grond-, water- en wegenbouw in de breedste zin van het woord.

Met de term mkb worden alle bedrijven bedoeld (aannemers, ingenieursbureaus en leveranciers), die niet beursgenoteerd zijn.

Onder infra worden verstaan alle werkzaamheden in grondwerken, rioleringen, waterbouw, wegenbouw, civiele techniek, cultuurtechniek, bronbemaling, kunstwerken en geleidings- en markeerwerken.

Doel
De vereniging stelt zich ten doel om de MKB INFRA-bedrijven hun belangrijke economische waarde voor de samenleving ook in de toekomst te kunnen laten waarmaken. Het mkb in het algemeen en de MKB-INFRA-bedrijven in het bijzonder leveren een belangrijke toegevoegde macro-economische waarde, zowel in de samenleving als in de bouwsector.

Gelijk speelveld voor groot- en mkb-bedrijf
De vereniging bepleit geen voorkeursbehandeling maar wil dat MKB-Infrabedrijven op zowel een eerlijke als gelijkwaardige wijze met het grootbedrijf kunnen mededingen naar overheidsopdrachten, waarbij voldoende ruimte voor ondernemerschap, creativiteit en samenwerking geboden wordt.

Het midden- en kleinbedrijf positioneert zich als een krachtige partner. De kracht van een lokaal of regionaal geworteld bedrijf is: kennis van (kenmerken van) het gebied, belangrijk voor de regionale arbeidsmarkt, degelijke technische kennis in relatie tot het dalende kennisniveau bij opdrachtgevers.

 

MKB INFRA behartigt de belangen van kleine en middelgrote aannemingsbedrijven werkzaam in de grond- en waterbouw, wegenbouw, civiele techniek, cultuurtechniek, bronbemaling, kunstwerken en geleidings- en markeerwerken. Korte lijnen binnen de vereniging zorgen voor uw rechtstreekse invloed.  

De Smalle Zijde 20a
3903 LP Veenendaal

Postbus 1085
3900 BB Veenendaal

0318 - 54 49 05