Login

Hans van Agteren wethouder gem enschedePersbericht Veenendaal, 15 maart 2018

Draag mkb-vriendelijke opdrachtgevers voor !

MKB INFRA stelt opdrachtgevers in de gelegenheid mee te dingen naar de MKB INFRA Aanbestedings Award 2019. Deze Award wordt uitgereikt tijdens de InfraTech in januari 2019 in Rotterdam. De Award heeft tot doel opdrachtgevers uit overheden en semi-overheden te stimuleren mkb-bedrijven betere kansen op opdrachten in de grond-, weg- en waterbouw te geven. De Award heeft een duidelijke relatie met de Aanbestedingswet, die een gelijk speelveld aan grote en kleine opdrachtnemers moet bieden en eerlijke concurrentie moet stimuleren.

Tweejaarlijks Award

De MKB INFRA AanbestedingsAward wordt om de twee jaar toegekend aan de meest mkb-vriendelijke opdrachtgever (aanbesteder). De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens een openbare bijeenkomst tijdens de Infratech in januari 2019 in Ahoy in Rotterdam. De prijs bestaat uit een trofee, een certificaat en een logo voor publicitaire doeleinden. Met de prijs hoopt MKB INFRA dat vernieuwende oplossingen worden geïnitieerd en optimale prijs-prestatieverhoudingen worden bereikt, waarmee tevens het maatschappelijk belang wordt gediend. Het is de vierde keer dat de prijs wordt uitgereikt, de gemeente Nijmegen was winnaar van de 1e Award, de gemeenten Steenwijkerland en Tilburg wonnen de 2e Award en de gemeente Enschede de 3e.

Criteria

Mkb-vriendelijk opdrachtgeverschap biedt ruimte voor mkb-infrabedrijven om te ondernemen en zorgt voor eerlijke concurrentie tussen grootbedrijf en mkb. Hierbij horen:

 • het niet onnodig opschalen of clusteren van projecten;
 • het stellen van proportionele (niet onnodig hoge) eisen aan ervaring;
 • het bieden van kansen aan plaatselijke/regionale bedrijven; 
 • het stellen van objectieve gunningscriteria met deugdelijke afweging prijs/kwaliteit en vergoeding van (tender)kosten e.d.;
 • een goede wijze van communicatie met bedrijven (zoals marktconsultatie).

Doelgroepen en kandidatuur Award

Opdrachtnemers van MKB INFRA kunnen mkb-vriendelijke opdrachtgevers voordragen. Opdrachtgevers die kunnen meedingen naar de prijs zijn onder meer gemeenten, provincies, Rijkswaterstaat en Waterschappen.
De kandidatuur van opdrachtgevers die mkb-vriendelijk aanbesteden bij infrastructurele werken, moet voorzien zijn van een omschrijving van:

 • het eigen aanbestedingsbeleid, met een korte toelichting op de selectiewijze en waarom dit beleid als MKB-vriendelijk gekwalificeerd kan worden;
 • de feitelijke toepassing van dit aanbestedingsbeleid in de praktijk.

De jury zal vervolgens naar gegevens vragen als een overzicht van uitgeschreven en uitgevoerde aanbestedingen in de laatste 2 jaren, het aantal gegunde opdrachten, de gekozen aanbestedingsprocedure en de bijbehorende gunningscriteria met de inschrijfprijzen en inzage in het aandeel aan mkb-bedrijven gegunde/verstrekte opdrachten.

Jury MKB INFRA AanbestedingsAward

Opdrachtnemers kunnen hun kandidaten tot uiterlijk 15 april 2018 voordragen voor de Award. Inzendingen worden door de jury beoordeeld aan de hand van de vastgestelde criteria.
De breed georiënteerde jury, met specifieke kennis en ervaring op het aanbestedingsterrein, bestaat uit:

 • H.W.A. (René) Fronik, juryvoorzitter, ondernemer en bestuurslid MKB INFRA
 • Ing. F. (Frank) van den Hoogen, sr. Adviseur Kosten en Contracten projectbureau Stadsingenieurs, gemeente Nijmegen - winnaar 1e MKB INFRA Award
 • Mr. M.A.Th. (Meriam) de Koning, juridisch adviseur bouw- en aanbestedingsrecht
 • Dr. Ir. I.W. (Iman) Koster, directeur CROW
 • Drs.M.H.M. (Maarten) Loeffen, directeur Stadswerk

Voor nadere informatie en een toelichting op de prijs, kan contact worden opgenomen met de Awardjury via het secretariaat van MKB INFRA, tel. 0318 – 544 905, email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

MKB INFRA behartigt de belangen van kleine en middelgrote aannemingsbedrijven werkzaam in de grond- en waterbouw, wegenbouw, civiele techniek, cultuurtechniek, bronbemaling, kunstwerken en geleidings- en markeerwerken. Korte lijnen binnen de vereniging zorgen voor uw rechtstreekse invloed.  

De Smalle Zijde 20a
3903 LP Veenendaal

Postbus 1085
3900 BB Veenendaal

0318 - 54 49 05