Minimum Requirements — Characters: 4

Bedrijfsgegevens

(optioneel)
M / V?
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
M / V?
(optioneel)
Certificaten
(optioneel)

Maximum upload grootte: 20,00 MB
Ondergetekende verklaart bij deze aanvraag voor het lidmaatschap van de Vereniging Van Infrabedrijven MKB INFRA, kennis genomen te hebben van haar statutaire doelstellingen, deze te ondersteunen en te bevorderen.
Ik ben akkoord om periodiek een newsletter van MKB INFRA te ontvangen
Annuleren

MKB INFRA behartigt de belangen van kleine en middelgrote aannemingsbedrijven werkzaam in de grond- en waterbouw, wegenbouw, civiele techniek, cultuurtechniek, bronbemaling, kunstwerken en geleidings- en markeerwerken. Korte lijnen binnen de vereniging zorgen voor uw rechtstreekse invloed.  

De Smalle Zijde 20a
3903 LP Veenendaal

Postbus 1085
3900 BB Veenendaal

0318 - 54 49 05