Login

AVG proof 25 mei 2018Bedrijven die te maken hebben met sroi-verplichtingen krijgen steeds vaker te maken met WIZZR. Infrabedrijven in de regio Oost vroegen zich af of het systeem AVG-proof is. Een terechte vraag, die we vanuit Bouwend Nederland en MKB INFRA gezamenlijk hebben opgepakt. Onze conclusie is dat WIZZR voldoet aan de richtlijnen van de AVG en dat de informatie die in WIZZR wordt ingevoerd, voldoende beveiligd is. Dat geldt zowel voor de persoonsgegevens als voor de contractinformatie.

WIZZR is een web-based systeem waarin bijgehouden wordt in hoeverre een opdrachtnemer aan zijn sroi-verplichting heeft voldaan. Zo’n 70 overheden (gemeenten, provincies, waterschappen) en zo’n 1800 opdrachtnemers maken gebruik van WIZZR. Het systeem is ontwikkeld door een aantal ondernemers die op zoek waren naar een systeem waarmee ze hun social return verplichtingen op een eenvoudige manier inzichtelijk konden maken. Belangrijk uitgangspunt van de ontwikkelaars is dat sroi iets is dat je samen doet en dat je een gebruiksvriendelijk systeem nodig hebt dat procesondersteunend is. De leverancier van WIZZR (ProVijf) heeft Bouwend Nederland en MKB INFRA laten zien hoe WIZZR in elkaar zit, hoe het met de AVG grondslagen zit, hoe het systeem beveiligd is en hoe de persoonsgegevens beschermd worden. Ook is de nodige documentatie overlegd. Vanuit Bouwend Nederland en MKB INFRA zijn diverse vragen gesteld die door ProVijf adequaat zijn beantwoord. Kortom, wij hebben geconcludeerd dat WIZZR op dit moment AVG-proof is.

Hoe weet WIZZR wat ik aan sroi kan opvoeren op het project dat ik onderhanden heb?

De sroi-paragraaf uit het bestek staat in WIZZR. Daar zorgt de opdrachtgever voor. De opdrachtnemer voert in het systeem in wat hij aan sroi heeft gedaan en vinkt aan wat voor soort activiteit het is. Als de opdrachtgever de bijdrage van de opdrachtnemer accepteert, wordt de bijdrage verwerkt in het systeem.

Wie kunnen er in het systeem kijken?

De partijen die betrokken zijn bij het contract kunnen de gegevens zien die bij dat contract horen. Deze partijen worden geautoriseerd door de opdrachtgever. Alleen de gegevens die door de opdrachtgever zijn goedgekeurd, zijn zichtbaar.

Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard?

Dat bepaalt de opdrachtgever. Overheden hanteren meestal de richtlijnen van de Archiefwet. Het staat de opdrachtnemer echter vrij om, als het project is afgerond, persoonsgegevens te verwijderen.

BSN nummers invoeren mag toch helemaal niet?

Om die reden wordt deze functionaliteit per 25 mei 2018 volledig verwijderd. Bij veel contracten wordt deze functionaliteit nu al niet meer gebruikt.

Mijn opdrachtgever zegt dat mijn sroi-bijdrage niet in het systeem past.

Dat lijkt ons sterk. WIZZR is heel flexibel. Er zijn drie hoofdgroepen voor de sroi-bijdrage: kandidaten, sociaal inkopen & opdrachten en MVO/SR projecten. Bij een kandidaat kan gedacht worden aan mensen die uit een uitkeringssituatie komen. Bij sociaal inkopen & opdrachten kan gedacht worden aan drukwerk dat door de mensen van de sociale werkvoorziening wordt uitgevoerd. Bij MVO/SR projecten kan gedacht worden aan voorlichtingsactiviteiten of open dagen. Let op: dit zijn voorbeelden van sroi-bijdragen die systeemtechnisch gefaciliteerd kunnen worden. Of deze activiteiten ook gehonoreerd worden, hangt van de opdrachtgever af.

Vragen: neem contact op met de helpdesk van WIZZR (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of met het regiokantoor.

Bouwend Nederlandlogo mkb infra

MKB INFRA behartigt de belangen van kleine en middelgrote aannemingsbedrijven werkzaam in de grond- en waterbouw, wegenbouw, civiele techniek, cultuurtechniek, bronbemaling, kunstwerken en geleidings- en markeerwerken. Korte lijnen binnen de vereniging zorgen voor uw rechtstreekse invloed.  

De Smalle Zijde 20a
3903 LP Veenendaal

Postbus 1085
3900 BB Veenendaal

0318 - 54 49 05