Login

Inspirerende Marktdag Ondernemend Samen Werken in Provincie Utrecht: Klimaat in concurrentie? op 7 november 2018

Samenwerking in de keten van belang bij transitie om woningen van aardgas te laten gaan

Op woensdag 7 november vond bij AFAS in Leusden de jaarlijkse marktdag plaats met als organiserende partijen Bouwend Nederland, VNO-NCW provincie Utrecht, MKB-Nederland Midden, gemeente Utrecht, MKB INFRA, CUMELA Nederland, Inkoop Bureau Midden Nederland en Stadswerk.

podium met sprekersTijdens de plenaire opening gingen Diederik Samsom (voorzitter Klimaattafel gebouwde omgeving en oud PvdA-partijleider), Doekle Terpstra (voorzitter UNETO-VNI) en Karsten Klein (aanjager van het traject Beter Aanbesteden) met elkaar in gesprek over de gevolgen van klimaatveranderingen in de samenleving en de gebouwde omgeving. Diederik Samsom gaf aan dat de woningcorporaties de ‘startmotor’ zijn in de transitie om woningen van het aardgas te laten gaan. Doekle Terpstra vertelde dat installateurs bij deze transitie een andere rol zouden moeten aannemen, namelijk de rol van regisseur van de keten. De installateurs zouden naast installateur van de installatie ook als adviseur dienen op te treden en huiseigenaren tevens kunnen informeren over mogelijkheden voor financiering van de vervangingsvraag van installaties. Karsten Klein is van mening dat opdrachtgevers c.q. overheden in deze transitie ook dienen samen te werken in de keten. Om innovatie een kans te geven zouden opdrachtgevers c.q. overheden niet te veel moeten clusteren bij aanbestedingen om zo innovatie een kans te geven.

Boardroomsessie

Tijdens de Boardroomsessie gingen wethouders van gemeenten in de provincie Utrecht en de gedeputeerde van de provincie Utrecht met Samsom, Klein en Terpstra in gesprek over de concrete uitwerking van verduurzaming van de woningvoorraad in de praktijk. De ambities van de gemeenten zijn torenhoog terwijl Samsom toch vooral pleitte voor een aanpak in fases, te beginnen met corporatiewoningen. In een vragenronde gaf Samsom antwoorden op vragen van wethouders over bijvoorbeeld de mogelijkheid om geothermie te benutten en de snelheid waarmee woningen van het aardgas moeten gaan. Het voorstel om een Masterclass voor raadsleden te organiseren in de provincie Utrecht over de verduurzamingsopgave werd goed ontvangen.

Workshops                                                                                                                                     

podium met spreker1Ook dit jaar was tijdens de Marktdag een bonte mix aan sessies georganiseerd over interessante, actuele onderwerpen. Denk daarbij aan onderwerpen als: de Actieagenda Beter Aanbesteden; klimaatadaptatie via het dak? (groene daken); CO2-reductie in de GWW; waterdoorlatende verhardingen, klimaatbestendig?; veiligheid in aanbestedingen; verduurzamen door woningcorporaties; aan de slag met de nutsbedrijven en internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

Bouwend Nederland, VNO-NCW provincie Utrecht, MKB-Nederland Midden, gemeente Utrecht, MKB INFRA, CUMELA Nederland, Inkoop Bureau Midden Nederland en Stadswerk hebben als organiserende partijen zich ten doel gesteld om tijdens de Marktdag opdrachtgevers en opdrachtnemers nader tot elkaar te brengen om wederzijds contact en kennisdeling te bevorderen en met elkaar in gesprek te gaan over actuele bouw gerelateerde thema’s, zoals de gevolgen van klimaatverandering in de samenleving en de gebouwde omgeving. Belangrijk daarbij is dat meer begrip en vertrouwen leiden tot betere samenwerking. Wat weer zou kunnen leiden tot een hogere klantwaarde en een goed rendement.

MKB INFRA behartigt de belangen van kleine en middelgrote aannemingsbedrijven werkzaam in de grond- en waterbouw, wegenbouw, civiele techniek, cultuurtechniek, bronbemaling, kunstwerken en geleidings- en markeerwerken. Korte lijnen binnen de vereniging zorgen voor uw rechtstreekse invloed.  

De Smalle Zijde 20a
3903 LP Veenendaal

Postbus 1085
3900 BB Veenendaal

0318 - 54 49 05