Login

De MKB INFRA AanbestedingsAward 2019 is gewonnen door de gemeente Den Haag. Deze gemeente is volgens de jury de meest mkb-vriendelijke aanbesteder van infrastructurele werken. Juryvoorzitter René Fronik ziet bij deze opdrachtgever een grote mate van professionaliteit, vastgelegd in zorgvuldig uitgewerkt en deugdelijk aanbestedingsbeleid. Zaken als rechtmatigheid en doelmatigheid komen goed in het beleid aan bod en krijgen ook in de praktijk handen en voeten en het mkb krijgt niet alleen goede kansen, maar wordt ook daadwerkelijk in de dialoog betrokken. Ook worden nieuwe ontwikkelingen in de aanbestedingsmarkt, zoals de handreiking tenderkosten gelijk opgepakt. Het inkoopbeleid van de gemeente Den Haag is niet alleen professioneel en up to date, maar ademt ook de Marktvisie. De markt, zo luidt het motto van Den Haag, zijn we samen, hetgeen de jury van harte onderschrijft. Ook heeft Den Haag de eerdere punten van aandacht, bij de jurybeoordeling in 2017, in het inkoopbeleid serieus opgepakt en aangepast. De gemeente Den Haag ontving uit handen van wethouder Jurgen van Houdt van Enschede (winnaar in 2017) en juryvoorzitter Fronik het infrabeeldje en het certificaat ‘winnaar van  de MKB INFRA AanbestedingsAward 2019’ vanmiddag op een MKB INFRA-bijeenkomst in Rotterdam.

wethouders genomineerde gemeenten

Op de foto: de drie genomineerde gemeenten nr 6735 met vlnr: de voorzitter van MKB INFRA, Philip van Nieuwenhuizen, twee wethouders van Raalte, Jacques van Loevezijn en Dennis Melenhorst, de wethouder van Den Haag, Richard de Mos, de wethouder van Almere, Hilde van Garderen, en juryvoorzitter René Fronik.

De jury heeft voorts geconstateerd dat alle drie de finalisten die zij heeft genomineerd – dit keer drie gemeenten;  Almere, Den Haag en Raalte - voldoen aan de voorwaarde voor het creëren van een gelijk speelveld voor het mkb bij aanbestedingen. Hiervoor is bij alle drie genomineerden serieuze aandacht, met de wil kritisch en zorgvuldig over specifieke thema’s rond aanbesteden na te denken en actief de dialoog met de markt te zoeken en in praktijk te brengen. De jury complimenteert Almere, Den Haag en Raalte met de wijze waarop zij ‘aanbesteden’ binnen de eigen gemeente de aandacht geven.

De jury heeft bij haar afwegingen om te komen tot de winnaar, aangezien genomineerden qua scores dicht op elkaar zaten, nog een extra juryronde ingelast. Hierbij is nog wat specifieker gekeken naar ‘theorie en praktijk’; worden de aan het papier toevertrouwde visies ook toegepast in het beleid in de dagelijkse praktijk? Hierbij stonden centraal een gezond evenwicht tussen rechtmatigheid en doelmatigheid, het vervullen van een voorbeeldfunctie op eigen schaal (dit gezien het verschil in omvang van de drie gemeenten), een open dialoog met de markt en aantoonbare resultaten, waarbij duidelijke kansen voor het mkb worden gecreëerd. Op basis hiervan heeft de jury unaniem Den Haag uitgeroepen tot winnaar van de MKB AanbestedingsAward 2019.

De jury heeft vooraf bepaald dat er 1 winnaar zou worden gekozen en er geen rangschikking naar 2e en 3e plaats zou plaatsvinden. Daarnaast is de jury van mening dat indien er categorieën voor de winnaars naar grootte geweest zouden zijn, er wellicht meerdere winnaars geweest waren. Echter de unanieme keuze is gevallen op de gemeente Den Haag waar, volgens juryvoorzitter Fronik, het aanbestedingsbeleid niet alleen professioneel en actueel is, maar ook de visie van de markt ademt.

winnende team gem Den Haag

Het winnende team van de gemeente Den Haag met in het midden wethouder Richard de Mos, geflankeerd door de voorztter van MKB INFRA, Philip van Nieuwenhuizen en de juryvoorzitter René Fronik.

De jury heeft zich gebogen over inzendingen van een groot aantal aanbestedende diensten. En alhoewel slechts drie kandidaten zijn genomineerd, wil de jury benadrukken dat ook uit de inzendingen van andere opdrachtgevers is gebleken dat goede stappen worden gezet naar een mkb-vriendelijker aanbestedings-beleid. De jury beschouwt de drie finalisten als een voorbeeld en inspiratiebron voor andere aanbesteders van infrastructurele werken. De drie genomineerden gemeenten ontvingen uit handen van de juryvoorzitter en de voorzitter van MKB INFRA, Philip van Nieuwenhuizen, het certificaat ‘genomineerd voor de MKB INFRA AanbestedingsAward 2019’ vanmiddag op de InfraTech in Rotterdam.

Bronzen MKB Infra Award 2019

Met de MKB INFRA AanbestedingsAward is destijds ingespeeld op de nieuwe aanbestedingswetgeving, waardoor een gelijk speelveld voor grote en mkb-bedrijven moet ontstaan en eerlijke concurrentie wordt gestimuleerd. De instelling van deze prestigieuze tweejaarlijkse prijs heeft tot doel opdrachtgevers uit overheden en semi-overheden te stimuleren goede voorbeelden van mkb vriendelijk aanbesteden in de grond-, weg- en waterbouw te laten navolgen en daarmee mkb-bedrijven een gelijk speelveld te bieden. Met de prijs hoopt MKB INFRA dat vernieuwende oplossingen worden geïnitieerd en optimale prijs-prestatieverhoudingen worden bereikt, waarmee tevens het maatschappelijk belang wordt gediend. Eerdere prijswinnaars waren de  gemeenten Nijmegen,  Steenwijkerland, Tilburg en Enschede.

De jury van de MKB Infra AanbestedingsAward 2019 is als volgt samengesteld:

  • Ing. H.W.A. (René) Fronik, juryvoorzitter, ondernemer en bestuurslid MKB INFRA
  • Ing. F. (Frank) van den Hoogen, sr. Adviseur Kosten en Contracten projectbureau Stadsingenieurs, gemeente Nijmegen - winnaar 1e MKB INFRA Award
  • Mr. M.A.Th. (Meriam) de Koning, juridisch adviseur bouw- en aanbestedingsrecht
  • Dr. Ir. I.W. (Iman) Koster, directeur CROW
  • Drs. M.H.M (Maarten) Loeffen, directeur Stadswerk

MKB INFRA behartigt de belangen van kleine en middelgrote aannemingsbedrijven werkzaam in de grond- en waterbouw, wegenbouw, civiele techniek, cultuurtechniek, bronbemaling, kunstwerken en geleidings- en markeerwerken. Korte lijnen binnen de vereniging zorgen voor uw rechtstreekse invloed.  

De Smalle Zijde 20a
3903 LP Veenendaal

Postbus 1085
3900 BB Veenendaal

0318 - 54 49 05