Login

mkb infra aanbestedingsaward 2019Jury MKB INFRA AanbestedingsAward: Gelijk speelveld voor mkb-ondernemers raakt ingeburgerd!

Iedereen die het mkb-infraondernemerschap een warm hart toedraagt, moet naar de uitreiking van de MKB INFRA Aanbestedingsaward komen. Juryleden René Fronik en Iman Koster hebben steekhoudende argumenten voor die stelling. De uitreiking is op donderdagmiddag 17 januari tijdens de Infratech in Ahoy te Rotterdam.

Acht jaar geleden zijn we met onze tweejaarlijkse onderscheiding voor de meest mkb-bewuste opdrachtgever gestart. Donderdag 17 januari beleven we de vierde editie. En we merken dat het mkb-gehalte bij infra-aanbestedingen flink gestegen is. De winnaar van 2011 heeft zich over de afgelopen jaren natuurlijk verder ontwikkeld. Maar met het niveau van toen zou hij anno 2019 niet meer kunnen winnen.”

Dat zegt infra-ondernemer en juryvoorzitter van de MKB INFRA Aanbestedingsaward René Fronik. Heeft hij een verklaring voor deze trend? “Je kunt op zijn minst zeggen dat gemeenten het niet bij woorden alleen hebben gelaten toen ze aankondigden dat mkb-ondernemers gelijke kansen krijgen bij aanbestedingen voor infrawerken. Ze hebben er beleid van gemaakt dat inmiddels bij een flink aantal gemeenten in de ambtelijke lagen is verankerd.”

Heeft de award van de branchevereniging MKB INFRA daar een rol bij gespeeld? “Het gaat me te ver om te zeggen dat de award een doorslaggevende rol heeft gespeeld. Maar we hebben ons steentje bijgedragen. We weten dat prijswinnaars en genomineerden waarde hechten aan de onderscheiding. Want voordat een nominatie een feit is, hebben ze vele vragen van de juryleden moeten beantwoorden en zijn documenten voorgelegd waarin ze hun mkb-bewuste beleid aantonen. De meesten vinden het sowieso eervol om door een mkb-ondernemer voorgedragen te zijn.”

Medejurylid Iman Koster, directeur CROW, is het daarmee eens. “Dat aspect moet je zeker niet onderschatten. Mkb’ers worden gehoord. Vorige keer won de gemeente Enschede de award, mede doordat er nog een gemeentelijk ingenieursbureau was met kennis van zaken. Een ter zake kundige opdrachtgever; daar houden mkb-ondernemers wel van.  De toekenning van de prijs viel midden in een gemeentelijke discussie over het bestaansrecht van het ingenieursbureau – die taken zijn immers ook uit te besteden. Nadat de prijs gewonnen was, is er nooit meer over de opheffing van de dienst gesproken.”

Beide juryleden vinden dat mkb-ondernemers zich soms te weinig bewust zijn van de invloed die ze kunnen uitoefenen op gemeentelijk beleid. Fronik: “Gelukkig zijn er ook velen die dat wel weten. Zij zullen er beslist bij zijn als op donderdag 17 januari a.s. de winnaar van 2017 - de gemeente Enschede -  de prijs uitreikt aan de winnaar van de vierde editie. En tegen die anderen zeg ik: laat je overtuigen en wees erbij op donderdag vanaf 15.00 uur in Ahoy in Rotterdam! Meteen een mooie gelegenheid om opdrachtgevers te ontmoeten op het gemeente- en provincieplein van de Infratech. Want de opdrachtgevers doen er alles aan om met infra-ondernemers in contact te komen.”

De jurering was buitengewoon spannend deze keer. Het is een nek-aan-nekrace geworden tussen de gemeenten Almere, Den Haag en Raalte. Spannend tot het eind. Maar er kan maar één winnaar zijn. De argumentatie en beoordeling van de jury is gefundenes Fressen voor elke rechtgeaarde mkb-infraondernemer. Daar kan deze in het eigen overleg met de lokale opdrachtgevers zijn voordeel mee doen!”

MKB INFRA behartigt de belangen van kleine en middelgrote aannemingsbedrijven werkzaam in de grond- en waterbouw, wegenbouw, civiele techniek, cultuurtechniek, bronbemaling, kunstwerken en geleidings- en markeerwerken. Korte lijnen binnen de vereniging zorgen voor uw rechtstreekse invloed.  

De Smalle Zijde 20a
3903 LP Veenendaal

Postbus 1085
3900 BB Veenendaal

0318 - 54 49 05