Login

Jong MKB-INFRA

Jong MKB INFRA is een actieve club en de befaamde halfjaarlijkse excursies worden altijd goed bezocht. Dus bent u een jonge ondernemer, of heeft u young potentials (< 45 jaar) binnen uw bedrijf die aan de bijeenkomsten van Jong MKB INFRA willen deelnemen, zet dan 13 april 2018 vast in de agenda voor de volgende bijeenkomst! Leden krijgen hiervan natuurlijk nader bericht.

Startdatum 13-04-2018 1:00 pm
Max. deelnemers Onbeperkt
Prijs per persoon Gratis
Aanbesteden in een veranderende wereld Donderdag
Startdatum 30-03-2023 1:00 pm
Einddatum 30-03-2023 6:00 pm
Max. deelnemers Onbeperkt
Prijs per persoon Gratis

MKB INFRA behartigt de belangen van kleine en middelgrote aannemingsbedrijven werkzaam in de grond- en waterbouw, wegenbouw, civiele techniek, cultuurtechniek, bronbemaling, kunstwerken en geleidings- en markeerwerken. Korte lijnen binnen de vereniging zorgen voor uw rechtstreekse invloed.  

De Smalle Zijde 20a
3903 LP Veenendaal

Postbus 1085
3900 BB Veenendaal

0318 - 54 49 05