Login

Jong MKB INFRA is een actieve club en de befaamde halfjaarlijkse excursies worden altijd goed bezocht. Dus bent u een jonge ondernemer, of heeft u young potentials (< 45 jaar) binnen uw bedrijf die aan de bijeenkomsten van Jong MKB INFRA willen deelnemen, zet dan 13 april 2018 vast in de agenda voor de volgende bijeenkomst! Leden krijgen hiervan natuurlijk nader bericht.

In april 2017 werd een bedrijfsbezoek gebracht aan Betonindustrie De Hamer in Nijmegen. Betonindustrie De Hamer produceert diverse materialen van beton, zoals banden, stenen, straatmeubilair, rioolbuizen en inspectieputten. In oktober 2017 kwam een gezelschap van bijna veertig leden bijeen in de haven van IJmuiden. Bij de Sluizen van IJmuiden vindt momenteel één van de grootste waterbouwkundige projecten van Nederland plaats.

Bij beide bijeenkomsten was ook Joost Haest van Severijn Hulshof Advocaten van de partij. Op de bijeenkomsten behandelde hij actuele en vooral interessante vraagstukken op het gebied van het bouw- en aanbestedingsrecht.

Evenement Eigenschappen

Startdatum 13-04-2018 1:00 pm
Max. deelnemers Onbeperkt
Prijs per persoon Gratis
Locatie Locatie onbekend

MKB INFRA behartigt de belangen van kleine en middelgrote aannemingsbedrijven werkzaam in de grond- en waterbouw, wegenbouw, civiele techniek, cultuurtechniek, bronbemaling, kunstwerken en geleidings- en markeerwerken. Korte lijnen binnen de vereniging zorgen voor uw rechtstreekse invloed.  

De Smalle Zijde 20a
3903 LP Veenendaal

Postbus 1085
3900 BB Veenendaal

0318 - 54 49 05