Login

Aanbesteden in een veranderende wereld Donderdag

Hotel Van der Valk Utrecht

Aanbestedingscentrum Techniek Nederland, Aanbestedingsinstituut Bouw & Infra en Adviescentrum Aanbestedingen ‘Grond, Wegen en Groen’ nodigen u uit om hun jaarlijkse Aanbestedingscongres bij te wonen. Wij doen dat in samenwerking met Beter Aanbesteden als onderdeel van de Week van Beter Aanbesteden. Onze organisaties zien toe op de correcte en doelmatige toepassing van de geldende voorschriften en dragen bij aan het verbeteren van de aanbestedingspraktijk.

Opdrachtgevers en ondernemers worstelen met steeds grotere werkdruk. De hoeveelheid taken neemt toe, terwijl het aantal medewerkers moeilijk op peil is te houden. Dit vraagt om efficiënt gebruik van de beschikbare capaciteit door slimmer aan te besteden met behoud van doelmatige concurrentie en proportionele verhoudingen. Op dit congres krijgt u inspiratie van sprekers die alternatieve wegen verkennen om met minder inspanning tot klinkende resultaten te komen. Ook horen we verhalen over het beter benutten van de communicatiemogelijkheden in een aanbesteding. Dagvoorzitter Marleen Hermans neemt u mee op het pad van de uitdagingen en mogelijke oplossingen in het aanbesteden.

Het congres is bedoeld voor opdrachtgevers (aanbestedende diensten), adviseurs, installateurs en (groen)aannemers die betrokken zijn bij aanbestedingen. De nadruk ligt op het uitwisselen van de opgedane ervaringen in de praktijk door aanbesteders en ondernemers.

Programma

13.00 uur

Ontvangst

13.30 uur

Opening door dagvoorzitter Marleen Hermans;

 

hoogleraar Publiek Opdrachtgeverschap in de Bouw TU Delft

13.40 uur

Programma Beter Aanbesteden door Sander Bastianen;

 

programmamanager Beter Aanbesteden a.i.

14.10 uur

Uitgangspunt 3 A4: Meer resultaat met een compacte 

 

uitvraag door Tessa Ammerlaan; inkoopadviseur

 

Rijksinkoopsamenwerking

14.45 uur

Ontvangen en behandelen van klachten bij aanbestedingen

 

door Maarten Rauws; Concernadviseur juridisch/ inkoop

 

Provincie Utrecht

15.15 uur

Pauze

15.45 uur

Waardevolle varianten ontvangen met Team Value door

 

Jeffrey Rampaart; projectmanager bij o.a. Gemeente Zeist

16.20 uur

Waarom het anders moet en hoe het anders kan

 

Drie korte presentaties over alternatieve paden in

 

het plaatsen van opdrachten

16.55 uur

Afsluiting

17.00 uur

Borrel

18.00 uur

Einde

Locatie
Hotel Van der Valk Utrecht ligt aan de A12 bij afslag 17 en op korte afstand van sneltramhalte Kanaleneiland Zuid.

Aanmelden
Wilt u het Aanbestedingscongres bijwonen? Meld u dan aan via de onderstaande blauwe button. Na uw aanmelding krijgt u een bevestiging met de mogelijkheid om het congres in uw Outlook of Google Agenda te plaatsen.

Evenement Eigenschappen

Startdatum 30-03-2023 1:00 pm
Einddatum 30-03-2023 6:00 pm
Max. deelnemers Onbeperkt
Prijs per persoon Gratis

MKB INFRA behartigt de belangen van kleine en middelgrote aannemingsbedrijven werkzaam in de grond- en waterbouw, wegenbouw, civiele techniek, cultuurtechniek, bronbemaling, kunstwerken en geleidings- en markeerwerken. Korte lijnen binnen de vereniging zorgen voor uw rechtstreekse invloed.  

De Smalle Zijde 20a
3903 LP Veenendaal

Postbus 1085
3900 BB Veenendaal

0318 - 54 49 05