De commissie Duurzaamheid & Innovatie houdt zich o.a. bezig met het bevorderen van innovatie en duurzaamheid. Maar deze onderwerpen vertonen zoveel samenhang met andere zaken dat gekozen is voor een brede benaming en benadering. Het onderscheidend vermogen van het MKB is, dat vernieuwing en duurzaam handelen een normaal gegeven zijn, maar qua zichtbaarheid onvoldoende tot uiting komen. De komende jaren zal dit onderscheidend vermogen ertoe bij moeten gaan dragen dat een financieel rendement omgezet gaat worden naar een duurzaam rendement.
De commissie heeft als doel door middel van workshops, kennis- en praktijkbijeenkomsten een bewustwordingsproces bij de leden van MKB INFRA op gang te brengen dat bijdraagt aan het stimuleren van innovatie, het versterken van de economische concurrentiekracht en het bevorderen van ondernemerschap in de aanpak van gemeenschappelijke sociaal-maatschappelijke uitdagingen.

 De commissie Duurzaamheid & Innovatie bestaat uit: 

 • Felix Kok, voorzitter (bestuurslid)

 • Maarten Bakkum (Lindeloof) 

 • Rinie Barendregt (Jac. Barendregt)

 • Pieter Boelhouwer (bestuurslid/coordinator)

 • Rob van der Meer (Van der Meer)

 • Philip van Nieuwenhuizen (voorzitter/directeur MKB INFRA)

 • Erik van der Neut (Markus)

 • Karel Ossewaarde (Gebiedsmanagers) 
 • Gabriel van der Velde (Adviseur)

 • Jaap Peelen (De Eijk Groep)

 • Joost Reinten (ReintenInfra)

 

Andere commissies binnen MKB INFRA:

 

Felix Kok

Voorzitter commissie Duurzaamheid & Innovatie

Bestuurslid MKB INFRA

Felix Kok

MKB INFRA behartigt de belangen van kleine en middelgrote aannemingsbedrijven werkzaam in de grond- en waterbouw, wegenbouw, civiele techniek, cultuurtechniek, bronbemaling, kunstwerken en geleidings- en markeerwerken. Korte lijnen binnen de vereniging zorgen voor uw rechtstreekse invloed.  

De Smalle Zijde 20a
3903 LP Veenendaal

Postbus 1085
3900 BB Veenendaal

0318 - 54 49 05