De Commissie Arbeidszaken is een commissie met een breed werkveld. Zo houdt zij zich bezig met arbeidsmarkt, arbeidsvoorwaarden (o.a. cao voor de Bouw & Infra) en scholing zowel voor de bouw en infra in zijn algemeenheid als het MKB in de infrastructuur in het bijzonder.

De commissie adviseert het bestuur MKB INFRA en daarmee ook de Aannemersfederatie Nederland Bouw & Infra met betrekking tot de cao. Maar ook komen de volgende onderwerpen aan de orde: duurzame inzetbaarheid, instroom en imago, ontslagrecht , ZZP-problematiek en -overeenkomsten, arbeidsomstandigheden, alsmede veiligheids- en milieuonderwerpen.

 De Commissie Arbeidszaken bestaat uit:

  • Pieter Boelhouwer, voorzitter (en bestuurslid MKB INFRA)
  • Kees van Dongen, secretaris, (adviseur en werkzaam bij Stichting EDI en Personeelskracht)
  • Mark Griede (SPG Midden Nederland)
  • Martin de Kuiper (De Kuiper Infrabouw)
  • RenĂ© Geelhoed, (Zwammerdam Groep)
  • David van Swol (Aannemersfederatie Nederland)

Andere commissies binnen MKB INFRA:

Pieter Boelhouwer

Bestuurslid MKB INFRA

Voorzitter Commissie Arbeidszaken
Pieter Boelhouwer

MKB INFRA behartigt de belangen van kleine en middelgrote aannemingsbedrijven werkzaam in de grond- en waterbouw, wegenbouw, civiele techniek, cultuurtechniek, bronbemaling, kunstwerken en geleidings- en markeerwerken. Korte lijnen binnen de vereniging zorgen voor uw rechtstreekse invloed.  

De Smalle Zijde 20a
3903 LP Veenendaal

Postbus 1085
3900 BB Veenendaal

0318 - 54 49 05