Login

Recent is bekend geworden dat de vakbonden -na raadpleging van hun achterban- hebben ingestemd met het eindbod van de werkgevers.

Daarmee is de nieuwe cao bouw en infra een feit. De cao geldt voor een periode van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024.

Belangrijke punten uit de nieuwe cao:

  • Tijdens de looptijd van de cao worden de lonen twee maal verhoogd:
    • 1-1-2024 3,5% plus 50 euro per maand structureel (part-time naar rato)
    • 1-7-2024 3,5% plus 50 euro per maand structureel (part-time naar rato)
  • Per 31 december 2024 wordt het nieuwe functie- en loongebouw ingevoerd. Zo hebben bedrijven nog een jaar de tijd om zich hier op voor te bereiden.
  • De functie van uitvoerder wordt met ingang van 1 januari 2024 toegevoegd aan de zwaarwerkregeling.

Arno Snellen , van de onderhandelingsdelegatie werkgevers reageert als volgt: ‘Ondanks dat het wellicht aan de hoge kant is, meen ik dat het gezien de voorgaande cao-afspraken gerechtvaardigd is om dit af te spreken. De achterban laat hiermee nadrukkelijk zien dat ze bereid zijn om werk te maken van het behouden van vakkrachten, niet alleen in woord maar ook in gebaar. Zowel werkgevers als werknemers zijn daarnaast blij dat we de zwaarwerkregeling hebben kunnen uitbreiden met de functie van uitvoerder’.

Er wordt hard gewerkt om de afspraken in officiële cao-teksten om te zetten, zodat de cao kan worden aangemeld bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en voor algemeen verbindend verklaring kan worden voorgelegd.

Auteur: David van Swol

 

MKB INFRA behartigt de belangen van kleine en middelgrote aannemingsbedrijven werkzaam in de grond- en waterbouw, wegenbouw, civiele techniek, cultuurtechniek, bronbemaling, kunstwerken en geleidings- en markeerwerken. Korte lijnen binnen de vereniging zorgen voor uw rechtstreekse invloed.  

De Smalle Zijde 20a
3903 LP Veenendaal

Postbus 1085
3900 BB Veenendaal

0318 - 54 49 05