Login

De landelijke uitrol van de MKB INFRA betalingsregelingĀ© met subsidie vanuit het Programma Beter Aanbesteden gaat gestaag voort!

De werkgroep betalingsregeling van MKB INFRA is actief met tal van acties die zorgvuldig op elkaar zijn afgestemd en gericht zijn op de hele keten.

In bijlage vindt u weer een mooi voorbeeld hiervan!

MKB INFRA-BetalingsregelingĀ© - BIZOB : BIZOB

Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst was ook een vertegenwoordiging van de gemeente Eindhoven, winnaar van de MKB INFRA Award voor meest mkb-vriendelijke aanbesteder, aanwezig. Ook de gemeente Eindhoven overweegt toepassing van de betalingsregeling, waarmee aanmerkelijke besparingen worden behaald en ook de ketenpartners snel worden betaald. Bovendien speelt de regeling budgetruimte vrij voor investeringen o.a. in emissieloos materieel.

MKB INFRA behartigt de belangen van kleine en middelgrote aannemingsbedrijven werkzaam in de grond- en waterbouw, wegenbouw, civiele techniek, cultuurtechniek, bronbemaling, kunstwerken en geleidings- en markeerwerken. Korte lijnen binnen de vereniging zorgen voor uw rechtstreekse invloed.  

De Smalle Zijde 20a
3903 LP Veenendaal

Postbus 1085
3900 BB Veenendaal

0318 - 54 49 05