Login

Ter gelegenheid van de uitreiking van de Award voor meest mkb-vriendelijke aanbesteder heeft MKB INFRA een debat georganiseerd over duurzaamheid in aanbestedingen. Wil het mkb toekomstbestendig blijven dan is doorontwikkeling nodig. 

philip van nieuwenhuizen harbers s2Meer en meer wordt het mkb in de infrastructuur geconfronteerd met eisen op duurzaamheidsgebied. Met die ontwikkeling is op zich niets mis. Onze leden zijn veelal intrinsiek gemotiveerd om ook zonder die eisen autonoom te investeren in innovaties op het gebied van emissie, digitalisering, hergebruik en levensduurverlenging. Helaas lopen de ambities of de budgetten van opdrachtgevers niet altijd parallel met wat de markt kan bieden en worden niet alle bedrijven in gelijke mate geconfronteerd met die ambities. Dat is een risico voor de toekomstbestendigheid van een gezond midden- en kleinbedrijf in onze sector.

Daarom hebben wij na raadpleging van onze Commissie Aanbestedingen en onze externe Adviesraad bijgaande visie opgesteld, die een zevental heldere conclusies en aanbevelingen geeft die zowel de bedrijven in de infrasector als de opdrachtgevers ter harte zouden moeten nemen om dezelfde stip op de horizon te hebben en een parallelle weg naar die horizon te bewandelen.

Ter gelegenheid van de finale van de MKB INFRA Award voor meest mkb-vriendelijke aanbesteder editie 2023 is de visie in een paneldiscussie en met de aanwezigen besproken. Diverse goede en minder werkbare praktijkvoorbeelden kwamen daarbij aan de orde. Soms schort het bij de gestelde eisen aan technische of financiële haalbaarheid. Of blijken leveranciers Nederland vaak ook te klein vinden om de productie van innovaties op te schalen. Toch zijn er gelukkig ook voldoende goede voorbeelden, waar lange-termijn-perspectief investeringen en innovaties bevordert. De conclusie van de discussies is dat er onder de aanwezige aannemers, politici en opdrachtgevers – waaronder de genomineerden voor deze editie en de vorige winnaar van de Award – veel herkenning en instemming was met onze visie.

 

philip van nieuwenhuizen vonhofDe visie werd aansluitend overhandigd aan MKB Nederland voorzitter Jacco Vonhof, die het initiatief van MKB INFRA loofde en de conclusies en aanbevelingen tevens bruikbaar acht voor het brede mkb, dus ook in andere sectoren. Dat is niet alleen een mooi compliment, maar geeft – samen met de (h)erkenning van de zaal – dat we een krachtig signaal kunnen afgeven. Er moeten naar zijn mening meer lange termijn keuzes worden gemaakt. Politieke keuzes zijn korte termijn keuzes (3-4 jaar) en zelfs binnen die termijn is het beleid niet altijd voldoende consistent om als mkb-bedrijf op te kunnen acteren. Er is een lange termijn visie nodig en consistentie van beleid, zodat investeringen door het bedrijfsleven terugverdiencapaciteit krijgen, zoals bij de finalisten van de MKB INFRA Award , de gemeente Rijssen Holten en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en niet in de laatste plaats natuurlijk bij de winnaar van de Award, de gemeente Eindhoven.

MKB INFRA is trots u onze gedragen visie [ pdf klik hier door naar de visie (128 KB) ] te kunnen aanbieden en verwacht van de leden en de opdrachtgevers in de inframarkt dat ze langs de lijn van de aanbevelingen stappen (blijven) zetten om in gezamenlijkheid de duurzaamheidsdoelstellingen versneld te realiseren.

Inmiddels is de visie door onze voorzitter, Philip van Nieuwenhuizen, ook overhandigd aan Minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat met het verzoek de aanbevelingen door te geven aan Rijkswaterstaat.

MKB INFRA behartigt de belangen van kleine en middelgrote aannemingsbedrijven werkzaam in de grond- en waterbouw, wegenbouw, civiele techniek, cultuurtechniek, bronbemaling, kunstwerken en geleidings- en markeerwerken. Korte lijnen binnen de vereniging zorgen voor uw rechtstreekse invloed.  

De Smalle Zijde 20a
3903 LP Veenendaal

Postbus 1085
3900 BB Veenendaal

0318 - 54 49 05