Login

In de week van het beter aanbesteden vindt op 30 maart het congres van de drie aanbestedingsinstituten van Bouwend Nederland (STABI), Techniek Nederland (Aanbestedingscentrum) en MKB INFRA samen met de Nederlandse Organisatie van Groenvoorzieners (ACA GWG) plaats. Vanaf 13 uur nemen wij u in Van der Valk Hotel Utrecht mee op alternatieve wegen om met minder inspanning tot klinkende resultaten te komen. Want zijn dure aanbestedingstrajecten nog wel van deze tijd, nu de capaciteit in alle geledingen van de markt afneemt? Ook horen we over het beter benutten van de communicatiemogelijkheden in een aanbesteding. Inspirerende sprekers zullen u zoveel stof tot napraten geven dat het borreluur aan het eind van de middag nog geanimeerder zal zijn dan bij vorige congressen. Reserveert u alvast de datum. De uitnodiging volgt heel binnenkort.

MKB INFRA behartigt de belangen van kleine en middelgrote aannemingsbedrijven werkzaam in de grond- en waterbouw, wegenbouw, civiele techniek, cultuurtechniek, bronbemaling, kunstwerken en geleidings- en markeerwerken. Korte lijnen binnen de vereniging zorgen voor uw rechtstreekse invloed.  

De Smalle Zijde 20a
3903 LP Veenendaal

Postbus 1085
3900 BB Veenendaal

0318 - 54 49 05