Login

Project match1Als je een levenspartner kunt vinden langs elektronische weg, waarom dan geen samenwerkingspartner. Samen met RWS en een aantal collega’s hebben we een experiment gelanceerd dat tot grotere participatie van het mkb bij aanbestedingen van RWS zou moeten leiden. Tijdens de Marktdag 2019 hebben Rijkswaterstaat en een aantal brancheorganisatie – MKB Infra, de Vereniging van Waterbouwers en Koninklijke NLingenieurs – het concept onder de noemer “Tinder in de tender” voor het eerst getest. Inmiddels blijkt het concept een groot succes te zijn geworden en zijn de drie deelprojecten gegund.

Lees meer in het interview met projectbegeleider Tomas te Velde en Hans Boes van de TUTwente, die het experiment van a tot z heeft gevolgd en geëvalueerd: https://www.vitaleinfrasector.nl/nieuws/2378564.aspx?t=Project-Match-op-zoek-naar-unieke-samenwerkingen-binnen-aanbestedingen

MKB INFRA behartigt de belangen van kleine en middelgrote aannemingsbedrijven werkzaam in de grond- en waterbouw, wegenbouw, civiele techniek, cultuurtechniek, bronbemaling, kunstwerken en geleidings- en markeerwerken. Korte lijnen binnen de vereniging zorgen voor uw rechtstreekse invloed.  

De Smalle Zijde 20a
3903 LP Veenendaal

Postbus 1085
3900 BB Veenendaal

0318 - 54 49 05