Login

Op 1 juni 2022 sloot MKB INFRA zich aan bij De Groene Koers. Een belangrijke stap voor zowel de Koersorganisatie als de branchevereniging. “Als sector laten we zien waarvoor we staan; zowel individueel als gezamenlijk willen we emissies terugdringen, een gezond aanbestedingsbeleid stimuleren én reële verwachtingen creëren”, zegt MKB Infra voorzitter Philip van Nieuwenhuizen.

MKB Infra vertegenwoordigt een belangrijk deel van de infrabedrijven die invulling willen geven aan het Klimaatakkoord. Opgericht door ondernemers vóór ondernemers, wil de organisatie haar maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. “We moeten samen optrekken om invulling te geven aan ambities en emissies te reduceren. Samen streven naar een realistisch aanbestedingsbeleid, waarbij we naar opdrachtgevers aangeven wat wel en (nog) niet mogelijk is. En overheden erop wijzen dat goede contractvorming en stevige relaties met opdrachtnemers eigenlijk belangrijker zijn dan subsidies verstrekken voor de aanschaf en ombouw van en naar emissievrij materieel. Overstappen op emissievrije machines vergt namelijk grote investeringen; geef ondernemers de kans om deze investeringen terug te verdienen!”, bepleit Van Nieuwenhuizen.

“De wil is er om nieuwe technieken te adapteren. Dat zien we bij al onze leden en ook bij onze gastheer voor de ondertekening, Aannemingsbedrijf Van der Meer B.V..” Het bedrijf uit Benthuizen werkte een jaar lang met de leverancier aan de ontwikkeling van een elektrische Yamaha UMX die makkelijk te koppelen is aan de GKB-kunstgrasborstel. Én de gewenste acht uur draait. “Kenmerkend is dat het bedrijf de opgedane ervaring graag deelt met collega’s, zodat ook zij ook van hun knowhow kunnen profiteren”, zegt Van Nieuwenhuizen. En daarmee geeft hij een van de redenen aan waarom het voor MKB Infra belangrijk was om toe te treden tot De Groene Koers: samen optrekken, kennis verbreden en goede voorbeelden een podium geven.

Maar ook naar opdrachtgevers toe wil MKB Infra met De Groene Koers duidelijk maken waar de infrasector voor staat. “Aanbestedende overheden overvragen bouwbedrijven regelmatig. Bijvoorbeeld door emissievrij werken te verlangen terwijl de laadinfrastructuur niet binnen de gestelde termijn geregeld kan worden. Of ze wensen dat op hun project uitsluitend emissievrije machines draaien. Door de focus zo scherp te stellen, worden andere manieren om emissies te reduceren ondergewaardeerd.”

De Groene Koers (DGK) is een initiatief van Koninklijke Bouwend Nederland Nederland, CumelaBMWT en Koninklijke VHG - en sinds 1 juni ook Vereniging MKB INFRA- met als doel versnelling naar een uitstootvrije(re) sector in 2030. We zijn een netwerkorganisatie waarbij we met ondernemers en overheden Koersprojecten initiëren. GWW- en groenondernemers kunnen bij ons bovendien terecht wanneer zij vragen hebben over emissievrij werken.  

Dank aan Rob van der Meer voor de gastvrijheid en foto's.

1654092629678

MKB INFRA behartigt de belangen van kleine en middelgrote aannemingsbedrijven werkzaam in de grond- en waterbouw, wegenbouw, civiele techniek, cultuurtechniek, bronbemaling, kunstwerken en geleidings- en markeerwerken. Korte lijnen binnen de vereniging zorgen voor uw rechtstreekse invloed.  

De Smalle Zijde 20a
3903 LP Veenendaal

Postbus 1085
3900 BB Veenendaal

0318 - 54 49 05