Login

MKB INFRA zet in op afspraken met opdrachtgevers

MKB INFRA zet stevig in op het beperken van de gevolgen die de leden ervaren door de extreem gestegen prijzen van bouwmaterialen, brandstof en gas en de materiaalschaarste als gevolg van de oorlog in Oekraïne. We zijn daarvoor ook doorlopend in overleg met opdrachtgevers. Dit moet wat ons betreft op korte termijn leiden tot een ‘handelingskader Oekraïne’ waarin staat hoe opdrachtgevers en opdrachtnemers samen omgaan met deze knelpunten.

Handelingskader

De prijsstijgingen over de volle breedte leiden er nu toe dat de gevolgen veelal eenzijdig bij de bouwers landen. Dit is geen houdbare situatie en kan grote gevolgen hebben voor de bouw van nieuwe woningen, de verduurzaming van Nederland en de aanleg en het onderhoud van onze infrastructuur. 

Komende week vinden verdere gesprekken plaats met zowel de ministers, opdrachtgevers en andere ketenpartners. Omdat dit probleem de hele branche hard raakt trekken we samen op met partners in de branche, zoals AFNL en Bouwend Nederland. Doel van deze gesprekken is om op korte termijn tot een ‘handelingskader Oekraïne’ te komen. 

Voorlopige enquêteresultaten

We stuurden op 17 maart een peiling uit onder onze leden om inzichtelijk te krijgen wat de impact is van de inval op de Oekraïne op de bouw- en infrasector. Voor ons is dit erg waardevolle informatie om mee te nemen in de gesprekken die we voeren. Het helpt ons de urgentie van de situatie kracht bij te zetten. De medewerking van de leden is daarvoor onontbeerlijk.

Meer informatie

De ontstane situatie heeft onze hoogste aandacht. Uiteraard blijven we de actualiteit volgen en passen onze dienstverlening hierop aan. Voor tips en adviezen over specifieke contracten kunt u zoals altijd terecht bij onze juriste Meriam de Koning. En als geplande projecten niet naar de markt worden gebracht of van de markt worden gehaald vernemen we dat ook graag. Ook kunt u daarover terecht bij het Adviescentrum Aanbestedingen Grond Wegen en Groen https://www.acagwg.nl/.

MKB INFRA behartigt de belangen van kleine en middelgrote aannemingsbedrijven werkzaam in de grond- en waterbouw, wegenbouw, civiele techniek, cultuurtechniek, bronbemaling, kunstwerken en geleidings- en markeerwerken. Korte lijnen binnen de vereniging zorgen voor uw rechtstreekse invloed.  

De Smalle Zijde 20a
3903 LP Veenendaal

Postbus 1085
3900 BB Veenendaal

0318 - 54 49 05