Login

Op 27 januari jl. was er een Webinar over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) die op 1 januari 2022 samen met de Omgevingswet wordt ingevoerd.

Dat heeft gevolgen voor onder andere het bouwtoezicht en voor de aansprakelijkheid van alle (onder)aannemingsbedrijven. De infrasector krijgt hier direct mee te maken. Het is dus van groot belang dat bedrijven zich tijdig laten informeren en zich kunnen voorbereiden. Peter Ligthart, adviseur bouwregelgeving en kwaliteitsmanagement, begon met een uitleg over de Wkb met speciale aandacht voor de gevolgen voor infrabedrijven. Aansluitend was Wendy Roodnat, kwaliteitsborger bij TIS, aan de beurt om uitleg te geven over wat men van de kwaliteitsborger kan verwachten en wat van u verwacht wordt.

De Wkb heeft ook gevolgen voor dossiervorming en dus beheer van informatie. Amresh Rambaran, adviseur bij Gebiedsmanagers, presenteerde een Gebiedsportaal dat daar behulpzaam bij kan zijn doordat alle informatie daarin over elkaar heen kan worden gelegd, dus zowel nuttig is tijdens de uitvoering als voor de dossiervorming in het kader van de Wkb. U kunt het Webinar hier terugkijken.

 

 

Wanneer u inlogt in het ledengedeelte vindt u de bij bijbehorende presentaties terug. 

 

MKB INFRA behartigt de belangen van kleine en middelgrote aannemingsbedrijven werkzaam in de grond- en waterbouw, wegenbouw, civiele techniek, cultuurtechniek, bronbemaling, kunstwerken en geleidings- en markeerwerken. Korte lijnen binnen de vereniging zorgen voor uw rechtstreekse invloed.  

De Smalle Zijde 20a
3903 LP Veenendaal

Postbus 1085
3900 BB Veenendaal

0318 - 54 49 05