Login

Uit een samen met Bouwend Nederland gehouden enquête over de marktsituatie en de vooruitzichten blijkt dat er al door een derde van alle GWW-bedrijven schade is geleden sinds de uitbraak van de Coronapandemie. Maar die schade kan nog veel groter worden in het komend jaar. Twee derde van de bedrijven geeft namelijk aan dat het aantal offerteaanvragen fors daalt. Als die trend zich doorzet zou het omzetvolume zo maar met twintig procent kunnen dalen. Om ook de gevolgen voor de burgers te onderstrepen van te weinig investeringen in aanleg en onderhoud van infrastructuur hebben MKB INFRA-lid Herman Reinten en de voorzitter meegewerkt aan de actualiteitenrubriek Een Vandaag. Hun oproep in het nieuwsitem is ondubbelzinnig aan met name gemeentes dat er echt meer van het gemeentelijk budget moet worden besteed aan infrastructuur.

MKB INFRA behartigt de belangen van kleine en middelgrote aannemingsbedrijven werkzaam in de grond- en waterbouw, wegenbouw, civiele techniek, cultuurtechniek, bronbemaling, kunstwerken en geleidings- en markeerwerken. Korte lijnen binnen de vereniging zorgen voor uw rechtstreekse invloed.  

De Smalle Zijde 20a
3903 LP Veenendaal

Postbus 1085
3900 BB Veenendaal

0318 - 54 49 05