Login

Tijdens de algemene vergadering werd deze nieuwe brochure ‘Hervorming betalingsregeling’ door Tweede Kamerlid Hilde Palland in ontvangst genomen.

 

 

hervorming betalingsregeling in de  infraDaarin is beschreven hoe de commissie Aanbestedingen van MKB INFRA met een drietal gemeentes – Horst aan de Maas, Enschede en Houten – een geheel nieuwe betalingsregeling heeft uitgetest. Daarmee worden aanmerkelijke besparingen bereikt op rente- en bankkosten, waardoor de opdrachtgever goedkoper uit is en de mkb-aannemer nier meer de kredietverstrekker van de opdrachtgever is. Deze betalingsregeling wordt nu verder in de praktijk uitgerold.

 

 

MKB INFRA behartigt de belangen van kleine en middelgrote aannemingsbedrijven werkzaam in de grond- en waterbouw, wegenbouw, civiele techniek, cultuurtechniek, bronbemaling, kunstwerken en geleidings- en markeerwerken. Korte lijnen binnen de vereniging zorgen voor uw rechtstreekse invloed.  

De Smalle Zijde 20a
3903 LP Veenendaal

Postbus 1085
3900 BB Veenendaal

0318 - 54 49 05