Login

Minister van Infrastructuur & Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen, opende op donderdag 26 november digitaal het Gebiedsportaal klimaatadaptatie, waarmee MKB INFRA een digitale ontsluiting van innovatieve producten en nieuwe processen op het terrein van klimaatadaptatie lanceert. Zij verrichtte deze handeling tijdens de ledenvergadering.

 

 

Dit portaal is ontwikkeld om beter de weg te kunnen vinden in de processen en producten die worden ontwikkeld op het gebied van klimaatadaptatie en de toepassing daarvan.

Het digitale Gebiedsportaal  ontsluit innovatieve producten en nieuwe processen en laat de toepassing ervan zien met referentie van zowel ontwikkelaar als betrokken opdrachtgever.

Link naar het digitale gebiedsportaal

gebiedsportaal

MKB INFRA behartigt de belangen van kleine en middelgrote aannemingsbedrijven werkzaam in de grond- en waterbouw, wegenbouw, civiele techniek, cultuurtechniek, bronbemaling, kunstwerken en geleidings- en markeerwerken. Korte lijnen binnen de vereniging zorgen voor uw rechtstreekse invloed.  

De Smalle Zijde 20a
3903 LP Veenendaal

Postbus 1085
3900 BB Veenendaal

0318 - 54 49 05