Login

project logo
 

Agenda

 • Waarom deze regeling
 • De regeling in het kort
 • Vragen
 • Meer informatie

Video opname van de workshop zwaarwerkregeling

Presentatievan de workshop zwaarwerkregeling

Waarom deze regeling

Uitkomst cao bouw & infra

 • Verhoging AOW-leeftijd in relatie tot zwaar werk
 • Aansluiten pensioenakkoord
 • RVU vrijstelling ( regeling vervroegd uittreden )

De regeling in het kort

 • Bouwplaatsmedewerkers kunnen maximaal 3 jaar voor hun AOW-leeftijd stoppen met werken
 • Het uitkeringsbedrag is € 21.200 bruto per volledig jaar dat er eerder gestopt wordt
 • Instromen kan van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025

Zwaarwerkregeling-Bouw-InfraVoor wie

Werknemers kunnen gebruik maken van de regeling als ze aan alle onderstaande voorwaarden voldoen :

 • Werknemer is direct voor deelname aan de regeling bouwplaatsmedewerker en valt onder de cao bouw & infra
 • Werknemer heeft een dienstverband op 1 juli 2019 of 1 januari 2020 ( als bouwplaatsmedewerker cao bouw & infra)
 • Van de laatste 25 jaar ten minste 20 jaar als werknemer in de zin van de cao Bouw & Infra heeft gewerkt (perioden van max. 6 maanden niet of elders werken tellen mee als gewerkte tijd)

Voor wie niet

 • Uta-medewerkers
 • Als de werknemer volledig arbeidsongeschikt is ( gedeeltelijk arbeidsongeschikt kan wel, de werknemer ontvangt dan een uitkering naar rato)
 • Als de werknemer, voor het stoppen, van uta-medewerker omgezet is naar bouwplaatsmedewerker om deel te kunnen nemen aan deze regeling
 • Als de werknemer werkt of een bedrijf start naast deze regeling

Voor de werknemer

 • https://zwaarwerkregeling.nl/voor-werknemers/

Aanvragen

 • Vanaf 5 november jl.
 • Door werknemer zelf
 • Digitaal via link zwaarwerkregeling.nl
 • Minimaal 3 maanden van tevoren
  • Uitzondering aanvragen per 1 jan 2021 of 1 feb 2021
 • Binnen 7 dagen reactie APG over toekenning
  • Mits volledige aanvraag

Vragen?
www.zwaarwerkregeling.nl

MKB INFRA behartigt de belangen van kleine en middelgrote aannemingsbedrijven werkzaam in de grond- en waterbouw, wegenbouw, civiele techniek, cultuurtechniek, bronbemaling, kunstwerken en geleidings- en markeerwerken. Korte lijnen binnen de vereniging zorgen voor uw rechtstreekse invloed.  

De Smalle Zijde 20a
3903 LP Veenendaal

Postbus 1085
3900 BB Veenendaal

0318 - 54 49 05