Login

grondwerk mkbDoor de energietransitie gaat de Nederlandse bodem flink op de schop. Dit betekent dat er de komende jaren flink meer gegraven gaat worden. Vanuit het Kabel en Leiding Overleg (KLO) waar MKB INFRA aan deelneemt, zet zich samen met de graafketen  waaronder de netbeheerders in om schade aan kabels en leidingen zoveel mogelijk te beperken. Wil je weten hoe je veilig en zorgvuldig kunt met graafwerkzaamheden kunt starten? Download de Check &Go kaart en ga goed voorbereid van start: http://www.kabelenleidingoverleg.nl/actiepagina/presentaties-en-ander-materiaal

Ook binnen de sector lopen verschillende initiatieven om het aantal graafschades te beperken. Denk dan aan de vernieuwde KLIC-levering vanuit het Kadaster, de afwijkende ligging wordt nu geautomatiseerd, netbeheerders meten kabels en leidingen digitaal in, risicobepaling gebeurt vooraf en steeds meer bedrijven werken conform de richtlijn CROW500. Verder worden vele technische ontwikkelingen bijv. op het gebied van het ‘zien’ van de juiste ligging van kabels en leidingen actief gevolgd.

Vanuit het KLO blijven we ons de komende jaren inzetten om het onderwerp “voorkomen van graafschade” bij de graafketen onder de aandacht te brengen. Zo organiseert het KLO in het najaar een managementbijeenkomst en zal de KLO-website compleet worden vernieuwd. 

Lees het artikel in het AD hier: https://www.ad.nl/politiek/meer-hinder-en-schade-door-extra-graafwerk-voor-aanleg-warmtenetten-in-overvolle-bodem~abbc6839/

MKB INFRA behartigt de belangen van kleine en middelgrote aannemingsbedrijven werkzaam in de grond- en waterbouw, wegenbouw, civiele techniek, cultuurtechniek, bronbemaling, kunstwerken en geleidings- en markeerwerken. Korte lijnen binnen de vereniging zorgen voor uw rechtstreekse invloed.  

De Smalle Zijde 20a
3903 LP Veenendaal

Postbus 1085
3900 BB Veenendaal

0318 - 54 49 05