Login

Onlangs sloeg de algemene rekenkamer alarm over achterstallig onderhoud van de bruggen en sluizen. De onderhoudsachterstand zou urgenter zijn dan uit de jaarverslagen van het ministerie naar voren komt en er is extra geld nodig om die achterstand weg te werken. Voor de gww-markt komt het rekenkamerrapport niet als een verassing, maar de sector waarschuwt wel voor een ├íl te zwartgallig beeld. 

Lees meer pdf via deze pdf link naar het artikel uit het tijdschrift Land en Water uit juni 2019 (743 KB)

Land en Water Waalbrug nijmegen

MKB INFRA behartigt de belangen van kleine en middelgrote aannemingsbedrijven werkzaam in de grond- en waterbouw, wegenbouw, civiele techniek, cultuurtechniek, bronbemaling, kunstwerken en geleidings- en markeerwerken. Korte lijnen binnen de vereniging zorgen voor uw rechtstreekse invloed.  

De Smalle Zijde 20a
3903 LP Veenendaal

Postbus 1085
3900 BB Veenendaal

0318 - 54 49 05