Login

Het project Fietsen Door De Bomen is gelegen in het bos van Bosland te Hechtel-Eksel en bestaat uit enerzijds een fietsbrug van ongeveer 552 m lang en anderzijds een fietspaviljoen. De fietsbrug vertrekt spiraalsgewijs vanaf het maaiveld tot een hoogte van 10m om daarna spiraalsgewijs terug op het maaiveld te komen. De fietsbrug is opgevat als een stalen constructie uit weervast staal die zich naadloos lijkt in te passen in de omgeving: zowel de kleur als de slankheid van de kolommen van de constructie refereren rechtstreeks naar de naaldbomen in het bos.

Fietsen door de bomen render bovenzicht

De fietsbeleving Fietsen Door De Bomen zal een nieuwe trekpleister en attractie worden in het bos van Bosland. Het fietspaviljoen is opgevat als een “log”, een stapeling van houten boomstammen na het kappen van bomen. De boomstammen van het fietspaviljoen zullen afkomstig zijn van de bomen die gekapt moeten worden t.b.v. de bouw van de fietsbrug. In deze “log” worden uitsnijdingen in weervast staal gemaakt.

Het fietspaviljoen zal informatie verschaffen over de omgeving en de fietsbeleving Fietsen Door De Bomen, maar biedt eveneens plaats om even bij te komen na een stevige klim op de fietsbrug. Zowel de fietsbrug als het fietspaviljoen zullen verbonden worden met het fietsroutenetwerk. Het project omvat zowel infrastructuurwerken en groenaanleg als de constructie van een (civiel) bouwwerk of kunstwerk.

Het doel van de selectieleidraad is nadere informatie te verschaffen naar aanleiding van de aankondiging van de niet openbare procedure. Dit document heeft uitsluitend betrekking op de eerste fase van de niet openbare procedure; de kwalitatieve selectie (selectiefase). De informatie is bedoeld om de selectieprocedure toe te lichten en de geïnteresseerde marktpartijen algemene informatie te verstrekken over de opdracht. De informatie in de selectieleidraad inzake het voorwerp van de opdracht en het vervolg van de procedure na selectie, is louter bedoeld om de opdracht en het vervolg van de procedure te situeren, zonder evenwel volledigheid na te streven. De aanbestedende overheid kan op basis van de kandidaatstellingen ingediend in deze fase van de procedure beslissen welke deelnemers zullen uitgenodigd worden om een offerte in te dienen. De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten.

Meer informatie:  pdf aanbesteding van de bouw van een fietsbrug in Belgisch Limburg (116 KB)

Zie ook deze link op publicatie website voor Europese overheidsaanbestedingen.

MKB INFRA behartigt de belangen van kleine en middelgrote aannemingsbedrijven werkzaam in de grond- en waterbouw, wegenbouw, civiele techniek, cultuurtechniek, bronbemaling, kunstwerken en geleidings- en markeerwerken. Korte lijnen binnen de vereniging zorgen voor uw rechtstreekse invloed.  

De Smalle Zijde 20a
3903 LP Veenendaal

Postbus 1085
3900 BB Veenendaal

0318 - 54 49 05