Login

In een vroeg stadium worden leden in de gelegenheid gesteld om aanbestedende instanties voor te dragen voor de MKB INFRA AanbestedingsAward 2019. De leden worden opgeroepen om hun ‘meest MKB vriendelijke opdrachtgever(s)’ aan te melden. Alle overheidsopdrachtgevers kunnen worden aangemeld, dus niet alleen gemeentes, maar ook provincies, waterschappen etc.

René FronikReeds op 12 oktober 2017 heeft het eerste jury-overleg ter voorbereiding op de volgende uitreiking van de MKB INFRA AanbestedingsAward 2019 plaats gevonden. De uitreiking staat gepland op 17 januari 2019, evenals de vorige versie in het paviljoen van de CROW op de InfraTech in Rotterdam. Nu lijkt 2019 nog heel ver weg, zo werd gesteld, maar inmiddels is de organisatie al weer gestart met de voorbereiding van dit evenement.

Het belangrijkste aanbestedingscriterium hierbij is en blijft “dat MKB-bedrijven in het algemeen en MKB-INFRA bedrijven in het bijzonder, bij aanbestedingen een voor alle marktpartijen geldend gelijk speelveld krijgen”.

Dit is een van de speerpunten van MKB INFRA en de AanbestedingsAward een instrument om hier de aandacht op te vestigen. 

Ten opzichte van de vorige aflevering is de opzet in die zin gewijzigd dat:

  • MKB-vriendelijke opdrachtgevers alleen kunnen worden aangemeld door lidbedrijven van MKB INFRA (opdrachtgevers kunnen zich dus niet meer rechtstreeks aanmelden);
  • elke aangemelde MKB INFRA vriendelijke opdrachtgever direct als genomineerde wordt beschouwd.

Voor de lidbedrijven is dit een mooie kans om hun gewaardeerde opdrachtgever voor te dragen voor deze Award. Daarnaast biedt het de branchevereniging een uitgelezen kans om niet alleen aandacht te besteden aan opdrachtgevers die het goed met onze leden voor hebben, maar is het ook het instrument bij uitstek om ons in de media in positieve zin  uit te spreken over MKB vriendelijke opdrachtgevers! De volgende jurybijeenkomst staat gepland op 18 januari 2018 en dan wil de jury zich een beeld vormen van het potentieel. René Fronik is juryvoorzitter van de MKB INFRA AanbestedingsAward 2019,  juryleden zijn Maarten Loeffen (Vereniging Stadswerk), Frank van den Hoogen (gemeente Nijmegen), Iman Koster en Hilde Schutten-Bossink (CROW), Meriam de Koning en Rielèn van der Hoek.

Het is aan een ieder om te beoordelen wat hij of zij nu juist ‘mkb vriendelijk’ vindt , graag een toelichting hierop bij de aanmelding.

MKB INFRA behartigt de belangen van kleine en middelgrote aannemingsbedrijven werkzaam in de grond- en waterbouw, wegenbouw, civiele techniek, cultuurtechniek, bronbemaling, kunstwerken en geleidings- en markeerwerken. Korte lijnen binnen de vereniging zorgen voor uw rechtstreekse invloed.  

De Smalle Zijde 20a
3903 LP Veenendaal

Postbus 1085
3900 BB Veenendaal

0318 - 54 49 05