Login

MKB INFRA mede-ondertekenaar convenant gemeente amsterdam dat leidt tot 30% kostenbesparing op infrawerken door betere samenwerking.

Een groot deel van de bruggen, kademuren, sluizen en andere infrawerken in Amsterdam is aan onderhoud of vervanging toe. Lokale aannemers hebben het initiatief genomen om intensief met de gemeente te gaan samenwerken om die opgave slimmer, sneller en goedkoper te kunnen realiseren. In een convenant spreken ze af om in een vroeg stadium kennis te delen, innovatie en duurzaamheid tot prioriteit te maken en te experimenteren met nieuwe technieken. Pieter Litjens, wethouder van Amsterdam en lid van de Taskforce Bouwagenda, spreekt van een ‘doorbraak’.

Convenant amsterdam Zuiderkerk CWW marktLitjens: “De grote onderhouds- en vervangingsopgave die Amsterdam heeft biedt kansen om op een nieuwe innovatieve manier met elkaar samen te werken en duurzame oplossingen te vinden. Niet meer traditioneel als opdrachtgever en – nemer tegenover elkaar, maar naast elkaar aan tafel,  in vertrouwen. Als we daarin anders gaan samenwerken, veranderen we de cultuur van de sector echt. “

Het Open Convenant met de titel ‘Samen leren, samen innoveren’ is ondertekend door een twintigtal lokale infrabedrijven in de grond-, weg- en waterbouw, brancheorganisaties MKB INFRA en Bouwend Nederland, de gemeente Amsterdam en ruim 25 andere partners in de stad. Gedurende de looptijd van het convenant kunnen andere bedrijven zich aansluiten.

Door de betere samenwerking denken de partijen tot 30% op de kosten te kunnen besparen, bijvoorbeeld door faalkosten te verminderen door met elkaar aan de voorkant de vraag scherp te formuleren. Daarbij is er veel aandacht voor de ambities van Amsterdam op het gebied van onder meer circulariteit, duurzaamheid en klimaatbestendigheid. Ook spreken de partijen af om de overlast voor bewoners en bedrijven in de stad zoveel mogelijk te beperken.

MKB infra ondertekening convenant amsterdam

Sneller, slimmer, goedkoper

Het MKB-Convenant in Amsterdam is geïnspireerd op een vergelijkbaar initiatief in Rotterdam, dat inmiddels succesvol loopt. Albert Martinus, bestuurslid van MKB-Infra en lid van de Taskforce Bouwagenda: “In Rotterdam zien we dat de aanpak werkt en het vertrouwen tussen partijen groeit. De voordelen van een transparant en soepel bouwproces via een open convenant tekenen zich af, zowel kwantitatief (sneller, slimmer, goedkoper), als kwalitatief (een lerende cultuur). Het is mooi dat Amsterdam deze aanpak op een ‘Amsterdamse manier’ overneemt. Een belangrijke overeenkomst tussen beide convenanten is de praktijkgerichte implementatie: leren door doen! We werken eraan om andere gemeenten snel te laten volgen zodat we op steeds grotere schaal ervaringen en kennis kunnen delen.”

Een van de medeondertekenaars van het convenant is Erik van der Neut, directeur van Markus B.V., een regionale aannemer op het gebied van infra, saneren, slopen, waterbouw en natuurbouw. Hij is verheugd over het initiatief. “In ons bedrijf staan een positieve werkhouding, betrouwbaarheid en langdurige relaties centraal. Het convenant sluit hier goed op aan. Een transparante en duurzame samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer draagt bij aan meer werkplezier en resulteert in succesvolle projecten.”

MKB infra convenant amsterdam

Gezamenlijk optrekken

De MKB-convenanten zijn een belangrijk onderdeel van De Bouwagenda, een samenwerking tussen ruim 50 publieke en private partijen ter verbetering van o.a. de Nederlandse infrastructuur. Een van de overkoepelende thema’s hierbij is samenwerken vanuit vertrouwen. “We moeten op een andere manier gaan denken en werken. Dat kan alleen als overheden en marktpartijen meer gezamenlijk optrekken en bereid zijn zich in elkaars rol te verplaatsen. Daarvoor ontwikkelen we samen met Rotterdam en steden als Dordrecht een aanpak die we landelijk kunnen toepassen”, aldus wethouder Litjens.

MKB INFRA behartigt de belangen van kleine en middelgrote aannemingsbedrijven werkzaam in de grond- en waterbouw, wegenbouw, civiele techniek, cultuurtechniek, bronbemaling, kunstwerken en geleidings- en markeerwerken. Korte lijnen binnen de vereniging zorgen voor uw rechtstreekse invloed.  

De Smalle Zijde 20a
3903 LP Veenendaal

Postbus 1085
3900 BB Veenendaal

0318 - 54 49 05