Login

Twee mkb’ers pur sang zijn vandaag Koninklijk onderscheiden. Wim van der Maas en Daan Stuit zijn vandaag beiden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De uitreiking van de Koninklijke onderscheiding heeft vanmorgen plaatsgevonden in de Burgerzaal van het Stadhuis van Rotterdam, waar de versierselen door burgemeester Aboutaleb, na een persoonlijk woord, zijn opgespeld. Wim van der Maas was tot juni 2016 directeur van MKB INFRA en tot januari 2016 directeur van Aannemersfederatie Nederland en daarvoor algemeen en beleidsdirecteur van MKB-Nederland. Daan Stuit was tot juni 2016 voorzitter van MKB INFRA en tot januari 2017 vice-voorzitter van Aannemersfederatie Nederland en daarvoor onder meer voorzitter van VAGWW en ondernemer.

koningsdag600

Mr MKB; ‘mkb banenmotor van de economie’ en ‘MKB-Toets’
De heer Aboutaleb memoreerde de grote verdiensten van Wim van der Maas die zich ruim 35 jaar op vrijwel alle niveaus met grote overtuiging heeft ingezet voor de belangen van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf en de mkb-aannemers in het bijzonder. Van der Maas wordt omschreven als ‘de stille kracht’ van het midden- en kleinbedrijf, die wordt geprezen om zijn strategische aanpak en inzicht, goed beargumenteerde en heldere visie, zelfverzekerdheid, eerlijkheid, loyaliteit en tomeloze inzet en inspiratie. Een groot regisseur; die nooit de behoefte heeft zelf op de voorgrond te treden, maar bij vriend en vijand wordt gewaardeerd vanwege zijn initiatieven die uitmonden in positieve resultaten voor ‘zijn achterban’; het mkb. Niet voor niets wordt hij ook wel ‘Mr MKB’ genoemd. Vanuit deze rol is hij van cruciale betekenis voor de beeldvorming over en de waardering van het mkb-ondernemerschap. Vanuit zijn visie dat je respect en waardering voor het mkb niet kunt afdwingen maar moet verdienen, heeft hij voortdurend  mogelijkheden gezocht waarbij het mkb een bijdrage kan leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Bekende issues aan zijn brein ontsproten zijn; ‘mkb als banenmotor’ en de ‘MKB-Toets’. 

Level playingfield Aanbestedingswet
Bij het opspelden van de versierselen bij Daan Stuit refereerde de Rotterdamse burgemeester aan de grote verdiensten van Stuit, die zich als ondernemer en bestuurder gedurende een periode van zo’n 40 jaar vol overtuiging heeft ingezet voor de belangen van mkb-ondernemers en specifiek die van het midden- en kleinbedrijf in de grond, weg en waterbouw. Stuit wordt wel getypeerd als aannemer, mkb-er pur sang, gepassioneerd bestuurder en Spartaan. Stuit wordt geroemd om zijn wijze van aanpak en kijk op zaken, zoals je wortels (mkb-ondernemer in hart en nieren) niet verloochenen, anderen niet in het pak naaien, begrip tonen voor anderen, loyaliteit, je dienstbaar opstellen en een open mind. Dit, gecombineerd met  een zelfverzekerd optreden, nakomen van afspraken, een hekel hebben aan overbodige poespas en draaitolgedrag en je mening durven geven, zouden van een ‘Spartaanse aanpak’ getuigen. Niet voor niets is onder zijn MKB INFRA-voorzitterschap het level playing field in de Aanbestedingswet ontstaan. Dit laatste ook gezien de Rotterdamse locatie met deze aanpak waar hij vaak is te vinden; het speelveld in het (Sparta)Kasteel.

26 april 2017

Bewaren

Bewaren

MKB INFRA behartigt de belangen van kleine en middelgrote aannemingsbedrijven werkzaam in de grond- en waterbouw, wegenbouw, civiele techniek, cultuurtechniek, bronbemaling, kunstwerken en geleidings- en markeerwerken. Korte lijnen binnen de vereniging zorgen voor uw rechtstreekse invloed.  

De Smalle Zijde 20a
3903 LP Veenendaal

Postbus 1085
3900 BB Veenendaal

0318 - 54 49 05