Login

De gemeente Alkmaar en regionale aannemers slaan de handen ineen om tot betere prestaties te komen voor burgers en bedrijven. Wethouder bereikbaarheid Jan Nagengast (CDA),  Cees Uiterwijk-Winkel (GP Groot), Timon Pouwels (van der Bult), Ed de Waal (Schot Infra) en Gertjan de Waard (Stadswerk072) tekenden het convenant bij de start van de werkzaamheden aan de N.G. Piersonstraat.

Wethouder Nagengast: ’Vanuit de praktijk is er erg veel kennis op het gebied van veiligheid en bereikbaarheid. Samen met het beleid wat wij als gemeente en Stadswerk072 maken kunnen we de efficiëntie en leefbaarheid vergroten. Samen werken we dan aan een mooie gemeente’. MKB INFRA is verheugd dat de convenantgedachte bij steeds meer opdrachtgevers aanslaat.

Alkmaar mKb Infra convenantOpen Convenant aanpak
De Open Convenant Aanpak is een initiatief van MKB aannemers verenigd in Rondom GWW en MKB-INFRA en wordt gefaciliteerd en ondersteund door Building Changes en SBRCURnet (kennisinstituten en partners van de Bouwcampus). De aanpak is gebaseerd op een open dialoog tussen opdrachtgever en aannemers om te komen tot een betere en efficiënte samenwerking. De belangrijkste doelen zijn, verspillingen terugdringen en hinder voor burgers en bedrijven verminderen in routinematige werken.


Download pdf het convenant (319 KB)

16 december 2016

MKB INFRA behartigt de belangen van kleine en middelgrote aannemingsbedrijven werkzaam in de grond- en waterbouw, wegenbouw, civiele techniek, cultuurtechniek, bronbemaling, kunstwerken en geleidings- en markeerwerken. Korte lijnen binnen de vereniging zorgen voor uw rechtstreekse invloed.  

De Smalle Zijde 20a
3903 LP Veenendaal

Postbus 1085
3900 BB Veenendaal

0318 - 54 49 05