Login

Met ingang van 1 januari 2022 gaan Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf (waaronder het vroegere DGW&T) en ProRail van inschrijvers eisen dat zij beschikken over het certificaat behorende bij trede 2 van de Veiligheidsladder in Aanbestedingen (VIA).

De beoordeling geschiedt niet aan de hand van checklijsten, want het certificeringstraject is gericht op het veiligheidsgedrag. De omgang met ketenpartners is daar onderdeel van, zodat er ook in het geval van onderaanneming en combinatievorming van de partners verwacht wordt, dat ze voldoen aan de VIA trede 2. Bedrijven in de lagere omzetcategorieën of die geen risicovolle werkzaamheden uitvoeren, kunnen in veel gevallen volstaan met een intern beoordelingstraject, waarna er alleen nog maar een eindevaluatie door de certificerende instelling nodig is.

MKB INFRA organiseert op 9 november aanstaande een voorlichting via Microsoft Teams over de Veiligheidsladder, waarna u kunt afwegen of een certificeringstraject voor u van belang is en zo’n traject kunt gaan inplannen, voordat de certificerende instellingen vollopen met aanvragen.
Gabriël van der Velde van onze Commissie Duurzaamheid en Innovatie zal de voorlichting verzorgen en al uw vragen beantwoorden.

Voorafgaand aan deze voorlichting zal Alie Dijkstra van het secretariaat een korte presentatie geven van de zwaarwerkregeling die cao-partijen zijn overeengekomen om vervroegd uittreden te faciliteren.

Deze voorlichting zal worden verzorgd via Microsoft Teams en begint op 9 november aanstaande om 15.30 uur. U kunt zich hiervoor aanmelden bij het secretariaat, waarna u kort voor de bijeenkomst de aanmeldinstructies tegemoet kunt zien. Uiteraard zijn er aan deze voorlichting geen kosten verbonden.

Evenement Eigenschappen

Startdatum 09-11-2020 3:30 pm
Einddatum 09-11-2020 5:30 pm
Max. deelnemers Onbeperkt
Prijs per persoon Gratis
Locatie MS Teams
Deel dit evenement

MKB INFRA behartigt de belangen van kleine en middelgrote aannemingsbedrijven werkzaam in de grond- en waterbouw, wegenbouw, civiele techniek, cultuurtechniek, bronbemaling, kunstwerken en geleidings- en markeerwerken. Korte lijnen binnen de vereniging zorgen voor uw rechtstreekse invloed.  

De Smalle Zijde 20a
3903 LP Veenendaal

Postbus 1085
3900 BB Veenendaal

0318 - 54 49 05