Uitreiking MKB INFRA Award tijdens InfraTech
Het is de tweede keer na de inwerkingtreding van de nieuwe Aanbestedingswet dat de prijs voor ‘de meest mkb-vriendelijke aanbesteder’ wordt uitgereikt. Vraag hierbij is of de nieuwe Aanbestedingswet daadwerkelijk tot een gelijk speelveld voor alle partijen op de aanbestedingsmarkt heeft geleid ?! En, of mkb-aannemers daadwerkelijk betere kansen op opdrachten krijgen?! Wethouder Tankir van de gemeente Nijmegen, de 1e Award-winnaar, reikt de prijs uit.

Past Performance; lust of last?
Deze Awardbijeenkomst vindt plaats in combinatie met een minisymposium ‘Past performance; lust of last?’ in samenwerking met CROW. Tijdens dit interactieve minisymposium gaan experts met elkaar en met u in debat. De Aanbestedingswet gaat uit van het gelijke kansenprincipe en voorkomt dat nieuwe toetreders worden uitgesloten. Is Past Performance een stap terug of biedt dit juist kansen om het nieuwe aanbestedingsbeleid handen en voeten te geven.

Meld u aan
Zet 22 januari in uw agenda en meld u aan. U bent van harte welkom. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Aanmelden kan door het aanmeldingsformulier te pdf te downloaden , in te vullen en op te sturen of via de website van MKB INFRA www.mkb-infra.nl

of via het aanmeldformulier op de site van CROW (vinkje plaatsen onderaan de pagina, aanvang 15.00 uur). 

 

6 januari 2015

MKB INFRA behartigt de belangen van kleine en middelgrote aannemingsbedrijven werkzaam in de grond- en waterbouw, wegenbouw, civiele techniek, cultuurtechniek, bronbemaling, kunstwerken en geleidings- en markeerwerken. Korte lijnen binnen de vereniging zorgen voor uw rechtstreekse invloed.  

De Smalle Zijde 20a
3903 LP Veenendaal

Postbus 1085
3900 BB Veenendaal

0318 - 54 49 05