De Commissie Arbeidsvoorwaarden houdt zich bezig met de arbeidsvoorwaarden voor de branche en adviseert het bestuur en daarmee de Aannemersfederatie met betrekking tot de CAO. Voor MKB INFRA zijn er op dit vlak twee sporen; het verbeteren van de lopende Bouw CAO en de wens te komen tot een MKB CAO. Het is van belang in beide trajecten actief deel te nemen en om die reden voorafgaande aan de gecombineerde CAO commissie binnen de Aannemersfederatie, een MKB INFRA-standpunt te bepalen.

Andere commissies binnen MKB Infra

Lid van MKB INFRA? Log in voor de verslaglegging.

MKB INFRA behartigt de belangen van kleine en middelgrote aannemingsbedrijven werkzaam in de grond- en waterbouw, wegenbouw, civiele techniek, cultuurtechniek, bronbemaling, kunstwerken en geleidings- en markeerwerken. Korte lijnen binnen de vereniging zorgen voor uw rechtstreekse invloed.  

De Smalle Zijde 20a
3903 LP Veenendaal

Postbus 1085
3900 BB Veenendaal

0318 - 54 49 05