Inlog leden

MKB Infra is lid van

aannemersfederatie logo

Bestuur en organisatie

Het bestuur van brancheorganisatie MKB INFRA wordt gevormd door:

 • Ph. van Nieuwenhuizen, voorzitter
 • Tevens voorzitter commissie Pr en Ledenwerving
 • G.C.J.J. Peek, vice-voorzitter
  Tevens voorzitter commissie Arbeidsmarkt, Arbeidsvoorwaarden en Scholing
 • R. Fronik
  Tevens vertegenwoordiger KLO-overleg
 • C. van der Graaf
  Penningmeester
 • A. Martinus
  Tevens voorzitter commissie Duurzaamheid en Innovatie
 • M.J.M. Stoop
  Tevens voorzitter commissie Aanbestedingen

Directeur van MKB INFRA is Ph. van Nieuwenhuizen.

 

Ph. van Nieuwenhuizen

Wist u dat???

MKB INFRA betrokken is bij de totstandkoming van bedrijfstakgerelateerde wet- en regelgeving en cao’s en meewerkt aan een betere aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt.

MKB INFRA Verzekeringsdienst

 logo arbocatalogi

Copyright © 2015. Alle rechten voorbehouden.