Inlog leden

MKB Infra is lid van

aannemersfederatie logo

Wat is MKB INFRA?

MKB INFRA is de brancheorganisatie voor infrabedrijven. Opgericht door ondernemers vóór ondernemers. MKB INFRA behartigt de belangen van kleine en middelgrote aannemingsbedrijven werkzaam in de grond- en waterbouw, wegenbouw, civiele techniek, cultuurtechniek, bronbemaling, kunstwerken en geleidings- en markeerwerken. Korte lijnen binnen de vereniging zorgen voor uw rechtstreekse invloed.  Het Bestuur bestaat uitsluitend uit ondernemers.

Flexibel
Moderne mkb-infrabedrijven beschikken over gekwalificeerde medewerkers en goed materieel. Ze beheersen het projectmanagement, bezitten ontwerpcapaciteit en zijn gericht op kwaliteit en veiligheid. Kleine of middelgrote infrabedrijven zijn flexibel en hebben een lage overhead. Daarmee zijn ze uitstekend in staat om, alleen of in combinatie, te concurreren met grootschalige bedrijven – zowel op kwaliteit als prijs. Maar dan moeten mkb-bedrijven wel reëel kunnen meedingen naar overheidsopdrachten, zonder belemmeringen (eisen, regels, procedures).

Sterke marktpositie voor mkb-infrabedrijven
MKB INFRA werkt aan een sterke marktpositie voor mkb-infrabedrijven in een gezond ondernemersklimaat, met ruimte voor innovatie, eerlijke en vrije concurrentie en een open samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers. Dat doen we op een constructieve, open manier, in samenwerking en dialoog met alle partijen die betrokken zijn bij infrastructurele vraagstukken: politiek, overheid, bedrijfsleven en wetenschap. We zetten ons niet alleen in als belangenbehartiger, maar bieden onze leden ook een uitgebreid pakket aan dienstverlening. We faciliteren en stimuleren de uitwisseling van kennis, ervaring en informatie.

Wat biedt MKB INFRA?
MKB INFRA biedt (samen met kenniscentra) branchegerichte scholing en informatieprogramma’s voor de leden op het gebied van bedrijfsvoering en actuele ontwikkelingen, zoals ict, duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen en CO2-ladders.

De leden krijgen gratis eerstelijnsadvies via een helpdesk, over bijvoorbeeld aanbestedingen, arbeidsvoorwaarden, arbozaken of juridische aangelegenheden.
Op www.mkb-infra.nl vindt u informatie over activiteiten van MKB INFRA, maar ook over relevante ontwikkelingen in de branche.
Voor de leden organiseert MKB  INFRA informatiebijeenkomsten, excursies, workshops en seminars.
Leden ontvangen maandelijks een ledenbulletin met actuele sectorinformatie en belangrijke actuele ontwikkelingen en overheidsregelingen.

MKB INFRA verzorgt ook branchearrangementen, met korting voor haar leden. Bijvoorbeeld op het gebied van collectieve verzekeringen of collectieve inkoop.

Wist u dat???

MKB INFRA deelneemt aan overlegstructuren met beslissers en beïnvloeders: de minister van EZ, Kamerleden, overheidsopdrachtgevers, werkgeversorganisaties en kennisinstituten.

MKB INFRA Verzekeringsdienst

Copyright © 2015. Alle rechten voorbehouden.