Inlog leden

MKB Infra is lid van

aannemersfederatie logo

Over MKB INFRA

 • Economische waarde: De vereniging stelt zich ten doel om de MKB-Infrabedrijven hun belangrijke economische waarde voor de samenleving ook in de toekomst te kunnen laten waarmaken.
 • Nationaal en lokaal: De vereniging behartigt op nationaal en lokaal niveau de belangen van haar leden bij de politiek, de overheden, ondernemersverenigingen en de diverse organisaties die zich bezig houden met de onderwerpen die de leden van MKB-Infra raken.
 • Regelgeving: De vereniging is betrokken bij de ontwikkeling van wetten en regelingen die de bouwbranche in het algemeen en die van de infrastructuur in het bijzonder raken.
 • Professioneel: De vereniging wil op praktische wijze bijdragen aan de professionaliteit van haar leden op het gebied van bedrijfvoering en maatschappelijk verantwoord gedrag, waarmee ook wordt bijgedragen aan de ontwikkeling van de bouwbranche.
 • Actuele informatie: De vereniging biedt haar leden service door informatie te verstrekken over onderwerpen die de bedrijfsvoering raken.Omslag brochure

Download hier de digitale versie van de brochure

MKB INRA staat voor:

 • Uniforme, transparante aanbestedingsprocedures
 • Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen
 • Groter marktaandeel mkb in gww-sector
 • Constructieve samenwerking opdrachtgever – opdrachtnemer
 • Behoud vakmanschap
 • Meer invloed op arbeidsvoorwaarden / CAO’s 

MKB INFRA Verzekeringsdienst

 logo arbocatalogi

Copyright © 2015. Alle rechten voorbehouden.