Inlog leden

MKB Infra is lid van

aannemersfederatie logo

MKB INFRA: Eerste succesvolle resultaten ander betalingssysteem infrawerken

Opdrachtgever Horst aan de Maas geeft goede voorbeeld

Een voordeel aan rente, forse vermindering van kredieten bij banken, een afname van het balanstotaal met een positief effect op de solvabiliteit, beperken van de kans op faillissement en voorkoming van financieringslasten binnen de keten. En dat als resultaat van de eerste pilot die de gemeente Horst aan de Maas aanging met MKB INFRA om de continue voorfinanciering door mkb-ondernemers bij de uitvoering van infraprojecten uit de weg te ruimen.

In het boekje ‘Contract op Maat’ gericht aan alle (semi)overheidsopdrachtgevers, daagde MKB INFRA opdrachtgevers uit de continue voorfinancieringsproblematiek van infraprojecten die ondernemers veel geld kost te lijf te gaan. De gemeente Horst aan de Maas durfde de uitdaging aan en de resultaten van de pilot liegen er niet om, zo blijkt vandaag uit publicatie in BouwBelang nr 4 van okt. 2017, het blad van Aannemersfederatie Nederland waarbij MKB INFRA is aangesloten.

Lees meer...

Gert Peek erelid MKB INFRA

De Algemene Ledenvergadering van MKB INFRA heeft vandaag in Veenendaal besloten haar vertrekkend vice-voorzitter/bestuurslid Gert Peek te benoemen tot Erelid van de organisatie. Philip van Nieuwenhuizen reikte de bijbehorende versierselen tijdens de Algemene Ledenvergadering van MKB INFRA aan hem uit.

Lees meer...

AFNL / MKB INFRA: Wim van der Maas en Daan Stuit geridderd

Twee mkb’ers pur sang zijn vandaag Koninklijk onderscheiden. Wim van der Maas en Daan Stuit zijn vandaag beiden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De uitreiking van de Koninklijke onderscheiding heeft vanmorgen plaatsgevonden in de Burgerzaal van het Stadhuis van Rotterdam, waar de versierselen door burgemeester Aboutaleb, na een persoonlijk woord, zijn opgespeld. Wim van der Maas was tot juni 2016 directeur van MKB INFRA en tot januari 2016 directeur van Aannemersfederatie Nederland en daarvoor algemeen en beleidsdirecteur van MKB-Nederland. Daan Stuit was tot juni 2016 voorzitter van MKB INFRA en tot januari 2017 vice-voorzitter van Aannemersfederatie Nederland en daarvoor onder meer voorzitter van VAGWW en ondernemer.

Lees meer...

Complexiteit aanbestedingsvragen neemt toe

Het AdviesCentrum Aanbestedingen Grond-, Weg- en Waterbouw (ACA GWW), waarin MKB INFRA en VHG participeren, behandelde in 2016 95 vragen. Opnieuw constateert ACA GWW dat de complexiteit van de vragen toeneemt. Bijvoorbeeld over ondeugdelijke motiveringen. Ook het clusteren van werkzaamheden en het verschuiven van risico’s zijn een bron van frustratie voor MKB-bedrijven. 90% van de aan ACA GWW voorgelegde vragen waren inhoudelijk zo complex, dat deze door een jurist beoordeeld moesten worden. In 2015 was dat 75%.

Lees meer...

Gemeente Enschede winnaar MKB INFRA AanbestedingsAward

De MKB INFRA AanbestedingsAward 2017 is gewonnen door de gemeente Enschede. Deze gemeente is volgens de jury de meest mkb-vriendelijke aanbesteder van infrastructurele werken. De jury ziet bij deze opdrachtgever een grote mate van professionaliteit, vastgelegd in zorgvuldig uitgewerkt en deugdelijk aanbestedings-beleid. Zaken als de toepassing van beginselen van proportionaliteit, nondiscriminatie  en transparantie zijn professioneel bij de opdrachtgever verankerd, waarbij rechtmatigheid en doelmatigheid evenwichtig worden afgewogen.
Er is daadwerkelijk sprake van een level playing field voor mkb en grote bedrijven, zo motiveerde juryvoorzitter Gert Peek de keuze van de jury. De gemeente Enschede ontving de Award 2017 (bronzen beeld met certificaat) vanmiddag uit handen van wethouder Mario Jacobs van de gemeente Tilburg (vorige Award-winnaar) tijdens een MKB INFRA/CROW-bijeenkomst op de InfraTech in Rotterdam.

Lees meer...

AFNL en MKB INFRA tekenen Green Deal duurzaam GWW

Tijdens de Infratech in  Rotterdam hebben een groot aantal organisaties in de bouw en infrasector, waaronder AFNL en MKB INFRA met opdrachtgevers de Green Deal duurzaam GWW 2.0 ondertekend. De DG Rijkswaterstaat, Hendrik Dronkers, ondertekende namens de Rijksoverheid de Green Deal. MKB INFRA en AFNL zijn organisaties die vanaf het eerste uur bij deze Green Deal zijn betrokken. Deze Green Deal heeft als ambitie om duurzaamheid in 2020 een integraal onderdeel te laten zijn van spoor- , grond-, water- en wegenbouw -projecten en borduurt verder voort op de Green Deal GWW uit 2013.

Lees meer...

Gemeente Alkmaar en infra aannemers tekenen convenant voor een betere omgeving

De gemeente Alkmaar en regionale aannemers slaan de handen ineen om tot betere prestaties te komen voor burgers en bedrijven. Wethouder bereikbaarheid Jan Nagengast (CDA),  Cees Uiterwijk-Winkel (GP Groot), Timon Pouwels (van der Bult), Ed de Waal (Schot Infra) en Gertjan de Waard (Stadswerk072) tekenden het convenant bij de start van de werkzaamheden aan de N.G. Piersonstraat.

Wethouder Nagengast: ’Vanuit de praktijk is er erg veel kennis op het gebied van veiligheid en bereikbaarheid. Samen met het beleid wat wij als gemeente en Stadswerk072 maken kunnen we de efficiëntie en leefbaarheid vergroten. Samen werken we dan aan een mooie gemeente’. MKB INFRA is verheugd dat de convenantgedachte bij steeds meer opdrachtgevers aanslaat.

Lees meer...

Met Bouwagenda werken aan toekomstbestendige sector

De bouwsector versterken en oplossingen bieden voor maatschappelijke uitdagingen zoals het verduurzamen van woningen en effectiever gebruik van grondstoffen. Dit beogen de ministers van Economische Zaken, Infrastructuur en Milieu en Wonen en Rijksdienst, het bedrijfsleven – waaronder AFNL en MKB INFRA -, kennisinstellingen, gemeenten en provincies met de vandaag aangekondigde Bouwagenda.

Lees meer...

Drie nominaties voor MKB INFRA AanbestedingsAward 2017 bekend

Den Haag, Enschede en Houten besteden mkb-vriendelijk aan

De jury van de MKB INFRA AanbestedingsAward maakt vandaag bekend dat zij de gemeenten Den Haag, Enschede en Houten nomineert voor de MKB INFRA Award die op 19 januari a.s. wordt uitgereikt tijdens de InfraTech in Rotterdam. Deze prestigieuze prijs wordt om de twee jaar uitgereikt aan de meest mkb-vriendelijke infra aanbesteder. De jury beschouwt de drie genomineerde gemeenten  als een voorbeeld en inspiratiebron  voor andere aanbesteders van infrastructurele werken.

Lees meer...

MKB INFRA: waterafvoer gezamenlijke verantwoordelijkheid; Overheid pak coördinatietaak op!

MKB INFRA vindt het verontrustend dat verschillende plaatselijke overheden burgers en bedrijven nu gaan verplichten zelf de afvoer van hemelwater te gaan regelen ten gevolge van de toenemende wateroverlast door klimaatveranderingen. Dit is geen zaak van goedwillende burgers, maar van professionals. Hier past een coördinerende en initiërende rol van de overheid en de Deltacommissaris om met daartoe gekwalificeerde partners tot een integrale aanpak te komen. Op deze wijze kan onze samenleving klimaatbestendig worden gemaakt en worden schades en slachtoffers  voorkomen. Dit stelt MKB INFRA-voorzitter Philip van Nieuwenhuizen vandaag in zijn jaarrede tijdens de Ledenvergadering van MKB INFRA in Veenendaal in reactie op de aanpak van wateroverlast, o.a. vorige week in de gemeente Laren.  

Lees meer...

MKB INFRA Verzekeringsdienst

 logo arbocatalogi

Copyright © 2015. Alle rechten voorbehouden.