Inlog leden

Op de kalender

MKB Infra is lid van

aannemersfederatie logo

Werken in water MKB INFRA is dé brancheorganisatie voor infrabedrijven. Opgericht door ondernemers vóór ondernemers. MKB INFRA behartigt de belangen van kleine en middelgrote aannemingsbedrijven werkzaam in de grond- en waterbouw, wegenbouw, civiele techniek, cultuurtechniek, bronbemaling, kunstwerken en geleidings- en markeerwerken.

Doel
De vereniging stelt zich ten doel om de MKB-Infrabedrijven hun belangrijke economische waarde voor de samenleving ook in de toekomst te kunnen laten waarmaken. Het MKB in het algemeen en de MKB-Infrabedrijven in het bijzonder leveren een belangrijke toegevoegde macro-economische waarde, zowel in de samenleving als in de bouwsector.

Gelijk speelveld voor groot- en mkb-bedrijf
De vereniging bepleit geen voorkeursbehandeling maar wil dat MKB-Infrabedrijven op zowel een eerlijke als gelijkwaardige wijze met het grootbedrijf kunnen mededingen naar overheidsopdrachten, waarbij voldoende ruimte voor ondernemerschap, creativiteit en samenwerking geboden wordt.

 


Wist u dat???

MKB INFRA haar leden gratis (telefonisch) eerstelijnsadvies biedt over bijvoorbeeld aanbestedingen, arbeidsvoorwaarden, arbozaken of juridische aangelegenheden.

MKB INFRA Verzekeringsdienst

 logo arbocatalogi

Copyright © 2015. Alle rechten voorbehouden.